Carl Caleman - en av 53 nya professorer som installeras vid Uppsala universitet

Varje år installeras nya professorer - enligt tradition - vid Uppsala Universitet i en högtidlig ceremoni. Denna formella högtid sträcker sig långt tillbaka mot det medeltida...
Nyheter
2022-11-17 10:20

”Jag är trött på att man likställer min exman och mig”

En universitetsanställd är missnöjd med hur hennes institution har hanterat hennes återgång till arbetet sedan hennes exman, tillika kollega, dömts för hemfridsbrott och ringa...
Nyheter
2019-11-25 09:52