Internationella utbyten: fler in än ut

Det är fler studenter som kommer till Sverige för att plugga än som åker härifrån för utlandsstudier, och skillnaden ökar. Sara Laginder på Internationella kansliet tycker att en...
Nyheter
2018-12-10 12:03

Svenskt kaffe och en knäckebrödssmula

Att göra jobbiga saker eller möta oväntade motgångar skapar perspektiv. Inte så att jag har någon flummig glorifierad

Krönika
2018-10-26 15:57

Färre svenskar pluggar utomlands

USA är populäraste landet och de mest populära universiteten ligger i Riga respektive Gdansk, visar CSN:s statistik över svenska studenter i utlandet. Siffrorna visar också att...
Nyheter
2018-10-11 10:41

Utlandsstudier für alle

Lust att bredda din kompetens, få ett nytt kontaktnät och vistas i en spännande miljö? Då kanske du ska prova på utlandsstudier. Ergo hälsade på vid internationella kansliet för...
Nyheter
2018-10-01 11:34

Rekordmånga vill utomlands

Ett glädjebesked för alla som värnar om internationellt utbyte. Rekordmånga studenter vill tillbringa höstterminen 2018 vid ett lärosäte utomlands.
Nyheter
2018-01-25 11:42

USA i topp trots ”Trump-effekt”

Liksom tidigare år är USA svenskarnas favoritland att plugga i. Men tillströmningen har minskat efter att Donald Trump blev president.
Nyheter
2018-01-17 11:12

Stopp för studiemedel till svenskar vid Islamiska universitetet

Lärosätet är varken öppet för kvinnor eller icke-muslimer. Nu har regeringen kommit fram till att man inte bör ge studiemedel åt svenskar som studerar där.
Nyheter
2017-12-07 15:24

Det lönar sig att plugga utomlands

Utbytesterminer ger högre inkomst och lättare att få jobb, visar en undersökning från CSN. Visst ger det högre studieskulder, men tidigare utbytesstudenter är bra på att betala...
Nyheter
2017-11-14 10:58

Studenter allt mer mobila

De senaste tio åren har fler svenska studenter studerat utomlands. Läsåret 2015/16 kan vi se en minskning, men den beror främst på omklassificering av språkkurser.
Nyheter
2016-12-12 12:40

Utlandsstudier ska underlättas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska göra det lättare att studera utomlands. En utredare ska lämna förslag på

Nyheter i korthet
2010-01-20 13:44