Annons
Annons

Använder sig av en sensationsdebatt


Elin Zaulich från Laboremus ifrågasätter att Liberala studenter anordnat en debatt om integration mellan Jimmie Åkesson och Erik Ullenhag.

Liberala studenter i Uppsala anordnar en debatt med temat integration mellan Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och integrationsminister Erik Ullenhag. Jag ställer mig frågan; av vilken anledning?

På facebookevente
t skriver Liberala studenter att ”Debatten om integrationen är en av de mest levande debatterna i svensk politik…” Är det inte Sverigedemokraterna som vill göra integrationspolitiken till Sveriges mest levande debatt? Meningen är som tagen ur Sverigedemokraternas politiska agenda och använder samma retorik, vilken befäster och förstärker den bild av Sverige som Sverigedemokraterna vill måla upp. Fortsättningsvis skriver Liberala studenter att debatten är ”Sveriges tyngsta integrationsdebatt”. Jag har ett flertal invändningar gällande detta. Skulle det vara Sveriges tyngsta integrationsdebatt för att Erik Ullenhag deltar? Eller menar Liberala studenter att debatten blir tung och legitim för att Jimmie Åkesson deltar? Jimmie Åkesson som representerar det främlingsfientliga Sverige.
Är detta positivt för Liberala studenter, vars uttalade syfte med debatten enligt Erik Wretling, ordförande för Liberala Studenter i Uppsala, verkar vara att ”diskutera integrationen mer fördjupat” och ”hur vi hanterar en ökad främlingsfientlighet”? Ambitionen att skapa en konstruktiv debatt rimmar illa med att diskutera integration med Jimmie Åkesson. Det är svårt att föreställa sig att Åkesson själv skulle komma fram till framåtsyftande förslag på hur hans egen rörelse ska tappa stöd.

Hade Liberala studenter
haft en reell vilja att diskutera främlingsfientlighet, ojämlikhet, bostadssegregation och arbetslöshet på ett konstruktivt sätt hade man valt att bjuda in gäster som velat diskutera antirasistiska lösningar. Istället väljer man att ge Sverigedemokraterna mer medialt utrymme, förstärker deras problembild och utgår från deras agenda. Nu ska debatten sändas via Aftonbladet också, för att fler ska se den.
Erik Wretling verkar inte heller helt säker på att Erik Ullenhag kommer markera sin ställning gentemot Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik, då han i en intervju med Ergo säger: ”jag hoppas och tror att det kommer att bli tydligt”. Det hoppas jag också. Det verkar lite som att Liberala studenter är nervösa för att sammanblandas med en främlingsfientlig politik. Och kanske är inte det så konstigt med tanke på stormarna kring Folkpartiets språktest, Nyamko Sabunis bok ”Det nya Sverige”, där hon förespråkar en låglönesektor för att skapa jobb åt utlandsfödda eller Jan Björklunds lagförslag om att man inte ska få bära heltäckande slöja i skolan.
Istället för att använda sig av en sensationsdebatt borde Liberala studenter tagit sitt ansvar som ett antirasistiskt studentförbund och öppnat upp för en konstruktiv debatt, där lösningar kan diskuteras, istället för att arrangera en debatt där ingen kommer lyssna på den andra. Och kanske har man anordnat debatten mest av en helt annan orsak. Som Erik Wretling själv sade i intervjun: ”Sedan är det här även ett sätt att visa på Liberala studenter i Uppsalas verksamhet, och vilka vi är.”

Elin Zaulich
Styrelseledamot Laboremus


Annons

Annons

Läs mer

2021-09-20 10:15
"De förslag som nu läggs fram av Moderata studenter är ingenting annat än en fortsättning på de senaste 30 årens…
2021-08-24 16:36
"Jag tycker det är rimlig att fråga sig om SFS är infiltrerat av bygglobbyn", skriver före detta kåraktiva Gustav…
2021-08-23 14:39
Lätta på tillgänglighteskravet, ta bort det kommunala planmonopolet och kasta ut de som inte studerar – det är några av…