Annons
Annons

Stoppa nedskärningarna i utbytesprogrammen


Den fria rörligheten är också en studentfråga, skriver företrädare för Miljöpartiet och gröna studenter, som uppmanar till att gå och rösta i EU-valet.

Den 25 maj röstar vi om Europas framtid. Studenterna kan bli den kraft som leder vägen för ett grönare och mänskligare Europa. Men då måste fler använda sin röst.

Det är mycket som står på spel. Sedan den ekonomiska krisen 2008 rör det på sig i arbetslöshetens Europa. Högerextrema, rasistiska och nazistiska partier kraftsamlar och vinner stöd på de platser där de traditionella partierna står svarslösa. Till detta kommer klimatkrisen, en fråga som forskarna de senaste veckorna har visat är mer brådskande än någonsin.

För Miljöpartiet handlar EU-valet främst om två saker. Det ena är att se till att EU tar på sig ledartröjan i kampen mot klimatförändringarna. Att vi använder den enorma potential EU besitter för att utveckla förnybara energialternativ och minska klimatutsläppen i enlighet med skärpta krav.

Det andra är att skapa ett öppet och humant Europa. Kriget i Syrien är kanske det tydligaste exemplet på att EU:s regler om flyktingmottagande inte fungerar. Mer än 2,5 miljoner människor har lämnat sina hem och flytt utomlands. Mer än en miljon av dem har tagits emot i Libanon och nästan 600 000 i Jordanien, medan EU genom kvotflyktingsystemet bara tagit emot 12 000 människor.

Det är ynkligt att EU sluter sig när omvärlden behöver oss som mest. Miljöpartiet vill skapa fler lagliga vägar in i EU för asylsökande och reformera regelverket så att fler ges asyl. EU:s gränskontrollbyrå Frontex vill vi använda för att se till att människor på flykt får en säker resa istället för att stänga dem ute.

En annan viktig del av den fria rörligheten gäller studenterna. Vi oroas av förslagen om att i EU-budgeten skära ned på framgångsrika studentutbytesprogram som Erasmus. Miljöpartiet vill istället öka möjligheterna till studentutbyte och stoppa de nedskärningar som sker. Hela Europa tjänar på om det blir lättare för människor att utbilda sig och skaffa yrkeserfarenhet över gränserna. Det främjar öppenhet och företagande. Därför jobbar vi för att avgiftsfria studier för alla ska återinföras i Sverige.

Slutligen menar Miljöpartiet att EU måste stå upp för de mänskliga rättigheterna. Vi kan inte acceptera diskriminerande lagstiftning eller beteende som kränker kvinnors och minoriteters rättigheter. Vi är mycket oroade över de EU-länder och partier som vill lagstifta mot aborträtten. Lika allvarligt är det att vissa ser genom fingrarna på våldet mot HBTQ-personer. Moderaterna och Kristdemokraterna samarbetar med sådana partier i Europaparlamentet. För Miljöpartiet vore det otänkbart.

Det är mycket som står på spel. Använd din röst och bestäm över Europas framtid den 25 maj. Annars kommer någon annan att göra det.

Emma Hult, EU-kandidat för Miljöpartiet och språkrör för Gröna Studenter

Anders Mankler
, Gröna Studenter, f.d. EU-tjänsteman i Bryssel


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…