Annons
Annons
De socialdemokratiska Europaparlamentarikerna Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Marita Ulvskog och Jens Nilsson stödjer det internationella uppropet för en god praktik.
Foto: Privat

Stå upp för en bra praktik


Idag är det den internationella praktikdagen. Runt om i världen hålls demonstrationer och aktiviteter för att uppmärksamma praktikanternas situation. En praktik är viktig för att unga ska få fler vägar in på arbetsmarknaden. Men en praktik får aldrig vara ett sätt att utnyttja unga människor och därför stödjer vi det internationella uppropet för en god praktik skriver Socialdemokraternas Europaparlamentariker.

Vi Socialdemokrater har konsekvent i Europaparlamentet drivit att praktik ska vara betald och att fler unga ska få möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

Vi ser med stor oro hur praktikmöjligheten utnyttjas för att arbetsgivare ska få tillgång till obetald arbetskraft. I samband med krisen och den ökande ungdomsarbetslösheten har fler och fler aktörer valt att utnyttja praktik på det här sättet. Detta är inte acceptabelt. Finns det ett behov av arbetskraft så ska detta tillgodoses genom anställning. En praktik ska vara en del av en students utbildning, det ska finnas tydliga lärandemål och studenter ska ges praktiska erfarenheter som annars kan vara svåra att få - inte ge möjlighet till billig arbetskraft för oseriösa aktörer.

Prestigefyllda praktikplatser utan ersättning har även blivit ett sätt att sålla bort studenter som saknar stöd ifrån sina familjer, eftersom dessa sällan har möjlighet att försörja sig under en obetald praktiktjänst. Eftersom praktikplatser även är ett sätt att hitta potential inför nyanställningar slås unga med svag ekonomi därmed ut från spelfältet redan från början. I städer som Bryssel där unga ofta tvingas ta flera obetalda praktikplatser för att ta sig fram blir denna utslagningsmekanism ännu starkare. Såhär får det inte vara. Vi måste ta tillvara på all kompetens som finns i samhället.

EU har antagit en ungdomsgaranti som är till för att stödja liknande initiativ likt vår garanti som ger unga arbetslösa jobb, praktikplats eller utbildning inom 90 dagar. Tyvärr har hittills för få länder använt sig av garantin fullt ut. Här måste EU-kommissionen och Europaparlamentet tillsammans ligga på för att fler medlemsländer ska agera.

Som första svenska EU-parlamentariker skriver vi därför idag under det som kallas European Quality Charter on Internships and Apprenticeships”. Vi uppmanar samtliga svenska ledamöter att göra detsamma. Vi måste vara tydliga med vad en praktik ska innebära - att få fler unga i jobb och inte omvandla det som borde vara lönearbete till obetald arbetskraft. nbsp;

Marita Ulvskog

Olle Ludvigsson

Jytte Guteland

Anna Hedh

Jens Nilsson

Europaparlamentariker (S)

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…
2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.