Annons
Annons
kårhuset replik
S-studenter är ointresserade av studenters rättigheter, studentrepresentation och studiesociala verksamheter menar representanterna för AFK i sin replik.
Foto: Sandra Gunnarsson

En S-ledd kår är en tramsig kår


"Trots att kåren står på ruinens brant, fortsätter S-studenter att jaga konservativa väderkvarnar", skriver representanter för Allians för kåren i en replik på S-studenters senaste debattartikel.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

S-studenter har på Ergos debattsida gjort ännu en ansats till karaktärsmord på Allians för kåren (AFK). Artikeln innehåller ingen kritik rörande AFK:s faktiska politiska ställningstaganden.

AFK bildades år 2014 på initiativ av Moderata Studenter, Centerstudenter och Liberala Studenter för att samla alla borgerliga studenter för att avpolitisera kåren. Syftet med partiet är att det inte ska behövas. Partipolitiken har varaktigt skadat förtroendet för Uppsala studentkår, och det är grunden för AFK:s kårpolitik. Över tid har flera som engagerat sig i partiet saknat partitillhörighet, medan vissa har ett politiskt engagemang i bagaget. De har oavsett vad kunnat ställa sig bakom partiets ändamål: att föra kårens verksamhet närmare studenterna, och konkurrera med de oseriösa partipolitiska studentförbunden som kapat kåren.

"Trots att AFK aldrig lagt förslag om marknadshyror, studieavgifter eller något dylikt lyfter de gång på gång fram det som fakta."

Det är olyckligt att S-studenter sprider skrönor om Föreningen Heimdal. Bollhusmötet anordnades på initiativ av nationerna och det är väl belagt att det handlade om ett antal personer som under kuppartade former drev igenom det på olika årsmöten. Föreningen Heimdal tog avstånd från nazismen, även om föreningen likt nationerna hade enstaka medlemmar som inte höll linjen. S-studenter verkar glömma att de själva (eller ja, deras företrädare åtminstone) gav Föreningen Heimdal beröm för god vakthållning mot nazisterna (Svenska Dagbladet den 1 juni 1942).

Nu undrar säkert läsaren vad detta har att göra med Uppsala studentkår? Svaret är självklart: ingenting. 


Annons

Annons

S-studenter låtsas som om det finns en höger-vänsterkonflikt i kåren. Trots att AFK aldrig lagt förslag om marknadshyror, studieavgifter eller något dylikt lyfter de gång på gång fram det som fakta. Anledningen är enkel: S-studenter saknar helt och hållet idéer för hur kårens verksamhet ska bedrivas. De är ointresserade av studenters rättigheter, studentrepresentation och studiesociala verksamheter. De vill styra i kåren för att kunna använda den som kampanjorgan åt Socialdemokraterna, och eventuellt som karriärstege åt sig själva.

Den verkliga politiska skiljelinjen i kåren går inte mellan någon traditionell vänster och höger. Den går inte heller mellan konservativa och progressiva. Den verkliga skiljelinjen går mellan å ena sidan de som vill att kåren ska vara en studentfacklig organisation, och å andra sidan de som vill att kåren ska vara en blandning av medioker tankesmedja och kampanjorgan. Skillnaden mellan partierna finns i graden av seriositet.

"Kåren är viktigare än någonsin, men får sämre förutsättningar för varje år som går. Hur vill S-studenter hantera de utmaningarna?"

Före nuvarande kårlagstiftning kunde partipolitiska broilers göra lite som de ville. Kårens valsystem gynnar dem som har enklast att mobilisera väljare, och det har gynnat de politiska partiernas studentförbund i oproportionerligt hög grad. Sedan 2010 kan dock studenterna rösta med fötterna genom att bilda egna kårer. Därför har teknologerna, juristerna och ekonomerna alla hoppat av Uppsala Studentkår.

Kåren står nu inför en historisk utmaning. Medlemstalet har mer än halverats det senaste decenniet. Underskotten är fortsatt höga. Kärnverksamheter som Ergo hotas av nedläggning samtidigt som den samlade studentrösten är otydlig i ett mer splittrat kårlandskap. Kåren är viktigare än någonsin, men får sämre förutsättningar för varje år som går. Hur vill S-studenter hantera de utmaningarna? Har S-studenter svar på någon viktig kårfråga? Eller är det enda svaret att de kämpar mot en seriefigursskurkaktig-högerkonservatism?

Trots att kåren står på ruinens brant, fortsätter S-studenter att jaga konservativa väderkvarnar. Det är synd. Utan tillräcklig uppslutning i fullmäktige fortsätter kårens marsch mot avgrunden.


Isak Rutqvist (AFK)
f.d. ordförande i kårfullmäktige

Lucas Ljungberg (AFK)
f.d. ledamot i kårfullmäktige

Theo Herold (AFK)
f.d. ledamot i kårstyrelsen

Det här är en replik på S-studenters debattartikel "En 'opolitisk kår' är en konservativ kår" som publicerades på ergo.nu 2021-05-31.

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…