Annons
Wilhelm Svärd och Josefine Kämpe
Wilhelm Svärd och Josefine Kämpe, Laboremus.
Foto: Privat

Replik: Liberala studenter blinda för patriarkala strukturer


"Föreslå gärna nyliberala skattereformer men gör det inte i kvinnofrågans namn", skriver representanter för Laboremus i ett svar på Liberala studenters debattartikel om att S har svikit kvinnliga företagare.

Det här är en replik på Liberala studenters debattartikel "Nej till S – det är en jämställdhetsfråga". Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

Det är glädjande att Liberala studenter vill ta den feministiska debatten. Det man däremot kan fråga sig är varför de inte har tagit reda på varför det kvinnliga företagandet egentligen är så lågt. I rapporten ”Kvinnors entreprenörskap” utav Entreprenörskapsforum, 2021, nämns överhuvudtaget inte skattetrycket, arbetsgivaravgifter eller företagsklimatet. Utan kan det ha smugit sig in oriktiga slutsatser hos de liberalt sinnade studenterna födda ur en ideologisk blindhet.

Den tidigare nämnda rapporten pekar snarare på faktorer såsom normer kring kvinnligt företagande, lägre riskaversion, könsuppdelat skolval och försäkringssystemens utformning. Hinder som inte löses med borgerlig skattepolitik utan med utbildningssatsningar och utökning av trygghetssystemet. Föreslå gärna nyliberala skattereformer men gör det inte i kvinnofrågans namn.

"Det är inte kvinnor som äger riskkapitalistbolagen, det är kvinnorna som arbetar i välfärden."


Annons

Annons

Det är också märkligt att Liberala studenter pekar på att välfärdsföretagen är så viktiga för det kvinnliga företagandet. Trots storskalig och kaosartad privatisering där vi upplåtit ägandet av välfärden till utländska riskkapitalistbolag har det kvinnliga företagandet ändå inte ökat mer än marginellt. Det är inte kvinnor som äger riskkapitalistbolagen, det är kvinnorna som arbetar i välfärden.

Som vanligt är borgerligheten blinda inför de patriarkala strukturer som präglar vårt samhälle. Makt, möjligheter och ansvar ska ges och fördelas jämställt mellan kvinnor och män. Alla oavsett kön ska mötas av samma förväntningar, uppmuntran och stöd. En sådan verklighet kan aldrig komma ur skattesänkningar och ett urholkat välfärdssystem utan genom radikal samhällsförändring.

Josefine Kämpe och Wilhelm Svärd,
Laboremus

Läs mer

2023-05-23 09:25
“Den ekonomiska stressen är påtaglig bland studenter och spär på psykisk ohälsa hos en redan väldigt utsatt grupp”…
2023-04-19 12:56
"Högerkonservativa krafter styr nu Sverige, samtidigt som vi studenter har det fruktansvärt svårt ekonomiskt…
2023-04-11 09:36
"Kåren måste återerövra det centrala rummet i studentuppsala och bli en tydlig och stark röst för studenter. Men…