Annons
Bild UUS
Foto: Privat

Replik: UUS tar ansvar för kåren och studenterna


I en debattartikel i Ergo 8/4 skriver S-studenter och Vänsterstudenter att det senaste året varit ett “bortkastat år”. Uppsala universitets studenter (UUS) anser att påståendet är en lögn och lyfter fram en rad insatser man lyckats bra med under sitt styre.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

Under förra verksamhetsåret röstade fullmäktige igenom 25 propositioner från styrelsen. Det är det största antal propositioner för ett verksamhetsår som undertecknade har kunnat hitta i kårens historia. Uppsala studentkår är under förändring och det kommer fortsatt att vara det under en tid framöver.

UUS är kårpartiet som tar ansvar för Uppsala studentkår. Kåren är en stor organisation med många engagerade och anställda. Att lägga fram ännu fler förändringar det här året hade inte varit sunt för organisationen. Förändringar som görs måste få provas och utvärderas. Annars kommer vi aldrig att lokalisera vad som fungerar. Vi har medvetet planerat för att inte göra lika många strukturella förändringar det här året för att skapa trygghet för samtliga inblandade. Det är också anmärkningsvärt att S-studenter inte är medvetna om planeringen i verksamheten trots att partiet satt med i styrelsen förra verksamhetsåret och var med och skrev årets verksamhetsplan.

"Påståenden om att kåren har stått stilla i år är en lögn."


Annons

Annons

"Om allt går som planerat kommer det budgeterade resultatet i kåren att vara plus minus noll två år i rad."

Påståenden om att kåren har stått stilla i år är en lögn. Vi har gjort interna och externa framgångar i verksamheten. Internt så har styrelsen arbetat med att anpassa verksamheten efter den nya kansliorganisationen som förändrades våren 2021. Vi har även förberett nya reformer såsom en treårig verksamhetsplan som ska skapa kontinuitet i organisationen. Styrelsen har även utrett och kommit med förslag på ett nytt system för samarbete med program- och studentföreningar. Under hösten tog vi även fram helt nya samarbeten med företag och liknande för att skapa medlemsförmåner samt nya förbättrade verktyg för medlemsrekrytering. För första gången sedan kårobligatoriets fall så är senaste årets trend i medlemsantal positiv och inte negativ. Vi har även förbättrat kårens kommunikation genom att anställa en kommunikatör samt göra andra insatser genom exempelvis uppstartande av en blogg och kårens podcast Studentrummet. Utöver det har vi även tagit tag i frågan om Tidningen Ergo och dess roll i Uppsala studentkår. Vi har även tagit tag i kårens ekonomi. Något som föregående års styrelser vägrat att göra. Om allt går som planerat kommer det budgeterade resultatet i kåren att vara plus minus noll två år i rad. Arbetet med studentrepresentanter har dessutom utvecklats med bättre rekrytering, välbesökta studentrepresentantsutbildningar och uppskattade studentrepresentantsråd. Slutligen har även kårens mottagningsprogram för internationella studenter, Buddy-programmet, haft succé med omkring 1000 involverade studenter under året.

När det kommer till externa frågor så har vi lagt i en högre växel. I somras skrev vi flera debattartiklar med andra studentkårer i landet gällande frågan om hållbar utveckling på Sveriges lärosäten. Kåren har uttryckt sig i frågan om höjd CSN-ränta i höstas. Under våren skrev vi tillsammans med Sveriges förenade studentkårer en debattartikel om studiemedelssystemet och vilka utvecklingar vi vill se med det. Frågan om hur den nya utlänningslagen påverkar doktorander har varit aktuellt under året och även här har vi uttryckt hos i frågan.

På Uppsala universitet har har vi kämpat för ett starkt inflytande och varit en livlig röst för studenter i en rad frågor. När covid-pandemin slog till igen under vintermånaderna gjorde vi ett ställningstagande som vi lyfte med aktuella beslutsfattare på universitetet för att se till att utbildningen kunde vara så bra som möjligt trots det allvarliga läget. Vi har även säkerställt studenternas möjlighet till inflytande över sin utbildning genom flera projekt på universitetet. Universitetet har under året reviderat Riktlinjer för kursvärderingar, Riktlinjer för utbildningsutvärderingar och Riktlinjer för studentinflytande. I alla dessa projekt har Uppsala studentkår bidragit. Vi har även försökt få till att universitetets fakulteter och institutioner ska arvodera samtliga studentrepresentanter i sina organ. Under våren är frågan om lärarledd tid i undervisningen vårt huvudsakliga fokus och kåren har nyligen släppt en rapport på ämnet. Rapporten har hittills mottagits väl och vi anordnade ett panelsamtal i mars för att belysa frågan. Fram till sommaren planerar vi även att titta djupare på frågan om pedagogisk skicklighet hos lärare på universitetet och vad Uppsala studentkår vill utveckla i den frågan.

UUS anser att det finns stor utvecklingspotential i Uppsala studentkår och det finns flera områden som ska förbättras. Vi har under senaste tiden arbetat för att Uppsala studentkår ska nå upp till vårt lagstadgade uppdrag om utbildningsbevakning. Nu när det arbetet har säkrats finns det större utrymme för att utveckla hur vi arbetar med närhet till studenterna och medlemmar. Här kommer vi fortsatt föreslå att kåren sätter det i fokus och prioriterar resurser för att skapa en organisation med tydlig nytta för vår målgrupp.

UUS har och vill fortsätta ta ansvar för studenterna och Uppsala studentkår. En röst på UUS är en röst på en studentkår som står upp för studenternas utbildning och inflytande. Vi brinner för studentinflytande och vill fortsätta utveckla Uppsala studentkår till att bli en bättre organisation.


Emelie Rosén, förstanamn Uppsala universitets studenter
Jacob Färnert, #5 för Uppsala universitet studenter och ordförande Uppsala studentkår

Läs mer

2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.
2024-04-16 08:34
Andranamnet på S-studenters lista till årets kårval, Evina Zebili, skriver om särskilt pedagogiskt stöd i dagens…
2024-04-15 08:43
Uppsala studentkårs vice ordförande Linnea Rydén skriver en replik på utbildningsministerns debattartikel i SvD.