Annons
"Förmynderiets tid är förbi och nästa mandatperiod behöver präglas av frihet för individen och ett förtroende för att vuxna människor kan fatta beslut om sina egna liv", skriver Christoffer Heimbrand, Riksordförande, Liberala Studenter, och Hannes Snabb, Liberala Studenters riksstyrelse
"Förmynderiets tid är förbi och nästa mandatperiod behöver präglas av frihet för individen och ett förtroende för att vuxna människor kan fatta beslut om sina egna liv", skriver Christoffer Heimbrand, Riksordförande, Liberala Studenter, och Hannes Snabb, Liberala Studenters riksstyrelse
Foto: Privat

Replik: "Åtta förlorade år för Sveriges studenter"


"Än en gång har Sveriges unga fått sina antagningsbesked med hopp om att förverkliga sina drömmar. Samtidigt tvingas många tacka nej till sina utbildningsplatser då de inte lyckas hitta någonstans att bo. De senaste åren har varit åtta förlorade år för landets studenter. S-studenter borde lägga mer energi på att förbättra sin egen studentpolitik än att oroa sig för en liberal regering som ökar friheten för dagens studenter", skriver representanter för Liberala Studenter.

Det här är en replik på S-studenters debattartikel "Den fria högre utbildningen är hotad". Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

För oss i Liberala Studenter står just studenters frihet och egenmakt högst upp på agendan efter höstens val. Efter höstens maktskifte vill vi se följande reformer genomföras:

Slopa fribeloppet

Det är en politik som hindrar studenter från att arbeta. Därför slopade regeringen fribeloppet tillfälligt under pandemin för att få fler studenter i arbete, inte minst inom vården. Men till höstterminen är fribeloppet tillbaka. Det är en bromskloss för studenters inträde på arbetsmarknaden och möjligheter att bidra till samhället. Fribeloppet behöver slopas permanent.

Fler studentbostäder

Det är faktiskt en skam att ungdomar tvingas tacka nej till utbildningar på grund av att de inte lyckas hitta någonstans att bo. Detta är en direkt konsekvens av Socialdemokraternas sönderreglering av bostadsmarknaden. Lösningen på den rådande situationen är inte mer reglering – utan mindre. Nuvarande system är det som krossar drömmarna om att flytta för plugget, och här har en friare hyresmarknad en viktig roll att spela. Sveriges unga behöver inte mer politisk styrning av bostadsmarknaden, vi behöver fler bostäder.

Avreglera förmyndande lagar

Färre regler och mindre byråkrati innebär längre öppettider på krogen och fler parkhäng. Förmynderiets tid är förbi och nästa mandatperiod behöver präglas av frihet för individen och ett förtroende för att vuxna människor kan fatta beslut om sina egna liv. Studenterna ska få bestämma mer och politikerna ska bestämma mindre.

Bättre kvalitet på utbildningen

Vi behöver också en bättre kvalitet på dagens utbildningar. Det ensidiga fokuset på genom­strömning har förvandlat svenska lärosäten till utbildnings­fabriker. Inte helt olikt fabrikerna i Sovjets plan­ekonomi, som enligt skrönan ska ha tillverkat endast små vänsterskor, examinerar svenska lärosäten i dag studenter på löpande band. Vi behöver reformera resurs­tilldelnings­modellen så att en större del av anslagen viktas mot faktorer såsom exempelvis kvalitet, forsknings­anknytning eller arbetsmarknads­relevans.

Sverige behöver ett liberalt maktskifte. För skolan, integrationen och klimatets skull. Men även för att friheten för landets studenter ska öka. Det har inte den socialdemokratiska regeringen mäktat med.

Christoffer Heimbrand, Riksordförande, Liberala Studenter

Hannes Snabb, Liberala Studenters riksstyrelse


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…
2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.
2024-04-16 08:34
Andranamnet på S-studenters lista till årets kårval, Evina Zebili, skriver om särskilt pedagogiskt stöd i dagens…