"Vi sänkte kaffepriset - nu fortsätter vi!"

"Högerkonservativa krafter styr nu Sverige, samtidigt som vi studenter har det fruktansvärt svårt ekonomiskt. Vänsterstudenter är en garant för att studentrösten fortsätter...
Debatt
2023-04-19 12:56

Unga centerpartister: Regeringen sviker Uppsalas studenter

“Att kostnaden för att anställa unga nu höjs blir ytterligare ett hårt slag mot en av de grupper som redan i dag har det svårast att ta sig in på arbetsmarknaden”, skriver...
Debatt
2023-03-30 16:35

"Uppsala universitets styrelseordförande måste lägga partipolitiken åt sidan"

"Anne Ramberg uppvisar i tid och otid att hon har svårt för att lägga sitt partipolitiska engagemang åt sidan och deltar gärna i samhällsdebatten i frågor som svårligen kan...
Debatt
2022-10-11 14:13

Slutreplik: En röst på Liberalerna är en röst på Sverigedemokraterna

"Det är tråkigt att Liberala Studenter inte har valt att stå upp mot Sverigedemokraterna eller deras moderpartis samarbete med dem", skriver representanter för S-...
Debatt
2022-09-09 16:01

"Ungas psykiska ohälsa måste prioriteras"

"Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem bland unga och inte minst bland studenter. Den som drabbas av psykisk ohälsa är inte längre en fri människa, det hindrar en...
Debatt
2022-09-07 17:22

Replik: "Socialdemokraterna utgör det faktiska hotet mot akademin"

"'Den fria högre utbildningen är hotad' enligt S-studenter och Laboremus. Vi kunde inte bli mer eniga, med den enda skillnaden att det är just Socialdemokraterna...
Debatt
2022-09-06 15:52

Replik: "Åtta förlorade år för Sveriges studenter"

"Än en gång har Sveriges unga fått sina antagningsbesked med hopp om att förverkliga sina drömmar. Samtidigt tvingas många tacka nej till sina utbildningsplatser då de inte...
Debatt
2022-09-06 11:01

"Den fria högre utbildningen är hotad"

"Antingen står vi fortsatt upp för en avgiftsfri högre utbildning där den akademiska friheten värnas, eller så låter vi den mest högerkonservativa regeringen i modern tid ta...
Debatt
2022-08-30 14:57

Regeringen hade chansen, men missade målet

Trots att en utredning föreslår hur man ska komma till rätta med snedrekryteringen till högskolan, väljer regeringen att komma med egna innehållslösa förslag, skriver...
Debatt
2018-05-03 12:54

I tider av förändring behövs handlingskraft

Uppsala studentkår mottog i förra veckan konsistoriets beslut om att fler studentföreningar blir kårer vid Uppsala

Debatt
2016-03-03 10:13