Annons
Henric Colliander, Vice Ordförande för Konservativa Förbundet, Jacob Rosén, Kassör Konservativa Förbundet, och Tim Sundblad, Förstanamn för Högerpartiet
Henric Colliander, Vice Ordförande för Konservativa Förbundet, Jacob Rosén, Kassör Konservativa Förbundet, och Tim Sundblad, Förstanamn för Högerpartiet
Foto: Privat

Replik: "Socialdemokraterna utgör det faktiska hotet mot akademin"


"'Den fria högre utbildningen är hotad' enligt S-studenter och Laboremus. Vi kunde inte bli mer eniga, med den enda skillnaden att det är just Socialdemokraterna och den nuvarande regeringen som utgör det faktiska hotet", skriver representanter från Konservativa Förbundet och Högerpartiet.

Det här är en replik på S-studenters debattartikel “Den fria högre utbildningen är hotad”. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

Den 11 september är dagen då ytterligare ett allmänt val äger rum i Sverige. Under de senaste åtta åren har landet som bekant haft en socialdemokratisk regering. Bortsett från några flisor i vår nutidshistoria så har också samma parti nästan uteslutande haft makten i mer än ett halvt sekel. Under sin långa tid vid regeringstaburetterna har Socialdemokratin gjort det till sin paradgren att omdana samhällets olika institutioner. Detta i syfte att kunna kontrollera och sprida den enligt partiet, rätta ideologin. Genom tillsättandet av regim-lojala politruker på viktiga positioner i samhällsapparaten, har Socialdemokratin bibehållit mycket av sin makt, även de stunder då borgerliga regeringar tillträtt. För att inte nämna alla politiska styrdokument med propaganda riktad mot både lägre och högre utbildning. Därtill den ständiga ivern att motarbeta forskning, kultur och småföretagande som inte varit tydligt lojalt till socialdemokratins maktapparat. S-studenternas jämförelse med George Orwells 1984, och regimen i Ungern, är därmed intressant. Problemet är bara att de metoder de förfasar sig över är precis dem som deras egna parti nyttjat under alla år vid makten.
 

 


Annons

Annons

Den nuvarande regeringen har fortsatt på samma tema, inte minst i sin styrning av den högre utbildningen. År 2016 la regeringen fram propositionen ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”, som tydligt deklarerade att ”köns- och genusperspektivet måste bli integrerat och konstant närvarande i forskningens innehåll”. Våren 2021 presenterades sedan propositionen ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige”, där regeringen förkunnade att all forskning alltid ska bedrivas ”utifrån den värdegrund som gäller”. I kölvattnet av denna politiken finns berättelser om hur både studenter och lärare fått motta repressalier när de utmanat den rådande värdegrunden. Människor har riskerat avskedningar eller avstängningar när de presenterat statistik som ansetts obekväm för politiskt motiverade lärosäten. Samtidigt har den rådande värdegrunden öppnat upp för mer pseudovetenskapliga inslag, däribland kurser inom så kallade ”kritiska vithetsstudier”. Lägg därtill faktumet att många utbildningar idag erbjuder alldeles för få lärarledda timmar, och du får resultatet av Socialdemokraternas utbildningspolitik summerad. S-studenter bör ta sig en ordentlig funderare och kanske inse att det är deras parti som, om något, är problemet. Sedan kan vi alla välkomna en friare akademi den dag då Sverige får en ny regering.

Jacob Rosén, Kassör Konservativa Förbundet
Henric Colliander, Vice Ordförande för Konservativa Förbundet 
Tim Sundblad, Förstanamn för Högerpartiet 

Läs mer

2024-04-15 08:43
Uppsala studentkårs vice ordförande Linnea Rydén skriver en replik på utbildningsministerns debattartikel i SvD.
2024-04-05 11:19
Högerpartiet skriver till Ergo om målen med årets kandidatur, bevarandet av Odinslund och att vara det enda…
2024-04-05 10:04
S-studenters förstanamn Holger Patriksson i samtal med Ergo om tillgänglighet och jämlikhet på campus, Uppsala…