Annons
Annons
Vänsterstudenter
Foto: Logga

"Vi sänkte kaffepriset - nu fortsätter vi!"


"Högerkonservativa krafter styr nu Sverige, samtidigt som vi studenter har det fruktansvärt svårt ekonomiskt. Vänsterstudenter är en garant för att studentrösten fortsätter stå upp för ett universitet för alla, samtidigt som vårt fokus är på förbättringar för det som faktiskt spelar roll för studenter i Uppsala.", skriver Vänsterstudenter

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribenternas egna. 

På fredag stänger röstningen i Uppsala studentkårs kårval och det avgörs vilka kårpartier som med medlemmarnas stöd ska leda studenternas gemensamma röst i Uppsala. Det är ett mycket viktigt val som styr både vad kåren ska arbeta med under året, men också för att bestämma vilka krafter som ska styra studentrösten. Högerkonservativa krafter styr nu Sverige, samtidigt som vi studenter har det fruktansvärt svårt ekonomiskt. Vänsterstudenter är en garant för att studentrösten fortsätter stå upp för ett universitet för alla, samtidigt som vårt fokus är på förbättringar för det som faktiskt spelar roll för studenter i Uppsala. 

Det är en mycket svår tid att vara student. Med kraftigt stigande priser på mat, rekordhöga hyreshöjningar kombinerat med dyr kurslitteratur och kollektivtrafik räcker inte studiemedlet på långa vägar för att täcka det mest grundläggande. Därför har vi i Vänsterstudenter under det senaste året i kårens styre lagt vårt fokus på att driva igenom en rejäl prissänkning i universitetets campuskaféer, vilket vi fick igenom den 1 april då kaffepriset sänktes med 6 kronor koppen tillsammans med en rad andra varor som fick kraftigt sänkta priser på fyra av universitetets campus. Det här var ett vallöfte från Vänsterstudenter förra valet som vi är väldigt glada och stolta över att ha genomfört, särskilt i tider av generella prisökningar. Men arbetet är inte klart förrän alla kaféer på våra campus har schyssta kafépriser!

Det här kårvalet går Vänsterstudenter till val på tre frågor som skulle sänka kostnaderna för studenter och bidra till en hälsosammare studietid.


Ledig dag efter varje tentaperiod
Idag är det inte ovanligt för en student att ha  en intensiv tentaperiod, tenta kl. 14-19 för att sedan påbörja nästa kurs kl. 8:15 dagen därpå. Pang på utan tid för återhämtning innan nästa kurs börjar. Det här borde förbjudas där det är möjligt! Det är inte heller ovanligt att kurser överlappar och att inlämningar eller seminarier schemaläggs så att helgarbete krävs, vilket är förbjudet. Här kan och måste kåren göra sitt jobb! Konsekvenserna av att aldrig hinna återhämta sig från intensiva studieperioder är stress, dåliga studieresultat och psykisk ohälsa. Enligt en studie från Uppsala universitet 2022 upplever en av fem studenter att deras studiesituation får dem att må psykiskt dåligt, vilket är nästan 10 000 studenter bara i Uppsala. För att arbeta mot det här enorma problemet så är möjligheten att återhämta sig mellan intensiva studieperioder ett första viktigt steg.


Billigare och mer tillgänglig kurslitteratur
Kurslitteratur är en viktig del av en högskoleutbildning, men det har blivit ett allt större problem när mängden böcker ökat och med det kostnaden och möjligheten att få tag på rätt böcker. En högskoleutbildning ska vara kostnadsfri för alla enligt lag - men i praktiken sätter de tusentals kronor som kurslitteraturen kostar den viktiga jämlikhetsprincipen ur spel. Därför vill vi i Vänsterstudenter arbeta för att kurslitteraturen ska bli billigare och mer tillgänglig. Det är viktigt att utbudet på biblioteken ökar så att fler kan låna böcker där, samtidigt som en mycket större del av kurslitteraturen görs öppen via digitalisering och inskanning. Studenter ska inte behöva köpa en hel bok om det bara är ett par sidor eller kapitel som ska läsas. På längre sikt vill vi att all kurslitteratur publiceras som öppna lärresurser, en fråga som drivs av både forskare och studenter vid Stockholms universitet just nu, vilket skulle det bidra till ett öppet vetenskapssystem och gynna både studenter och lärare. 


Fler och billigare studentbostäder
Bostadssituationen för studenter i Uppsala är usel. I Sveriges förenade studentkårers bostadsrapport 2022 fick Uppsala en röd markering - den värsta - vilket visar på det enorma behovet av att det byggs både fler, men även billigare, studentbostäder i Uppsala. Många studenter idag tvingas hoppa från bostad till bostad, inte sällan i andra- och tredjehand, vilket leder till stress och oro. Studenter tvingas även lägga en alldeles för stor del studiemedlet på hyra, särskilt på andrahandsmarknaden, och många tvingas till extrajobb eller hjälp från familj för att ens kunna betala månadens hyra. Därför vill vi i Vänsterstudenter jobba mot kommunen för att de ska satsa på att använda sitt kommunala bolag för att bygga fler studentbostäder, en fråga som sällan lyfts bland “vuxna” politiker. Uppsala studentkår har resurserna och inflytandet för att bedriva ett omfattande påverkansarbete gentemot politiker, och den här frågan vill vi prioritera under det kommande året.

Utöver att driva igenom konkreta förbättringar för studenter ska kåren vara en given röst för öppenhet, jämställdhet och inkludering för alla studenter. Det här är under hot idag. Högerkonservativa krafter tar allt större plats i samhället, inte bara inom den högsta politiken men även på studentnivå. I Uppsala ser vi det genom Konservativa förbundets kårparti, Högerpartiet, som ställer upp i valet. Högerpartiet vill förbjuda “infiltreringen” av genusvetenskap, något de kallar för en pseudovetenskap, samtidigt som de talar sig hesa om att vilja se en “avpolitiserad akademi”. I sin takeover på kårens instagram hånar de helt vedervärdigt genusvetare, som dessutom inte har någon chans att försvara sig. De säger sig även vilja sparka tjänstemän och “rädda kåren från vänsterstyret”. Det här är farliga krafter som vill inskränka på akademins frihet och studenters öppenhet - och det här valet avgör om de får den makten.

Vänsterstudenter kommer kämpa outtröttligt för att hålla ute destruktiva och farliga krafter från kåren - samtidigt som vi genomför riktiga förbättringar som känns i vardagen för studenter. Det kan vi lova!

Alexander Wilson van Deurs, förstanamn Vänsterstudenter
Linnea Rydén, andranamn Vänsterstudenter


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…