Annons

Tombolan snurrar


Praktiken, eller den verksamhetsförlagda utbildningen som det så fint heter, är obligatorisk inom en rad utbildningsprogram vid universitetet. Därför kunde man tycka att det skulle finnas någon form av enhetlighet, men så är icke fallet. Tack vare fördelaktiga avtal får universitetets läkarstudenter full kostnadstäckning om de gör sin praktik utanför Uppsala – till skillnad från sjukgymnaststudenterna, som får 75 procents reseersättning och 95 kronor per natt för boendet. Det är hart när omöjligt att hitta ett tillfälligt boende som inte kostar mer än 95 kronor natten, de flesta vandrarhem tar betydligt mer än så för en säng. Logopedstudenterna får visserligen lite mer, närmare bestämt 150 kronor per natt, men inte heller det räcker för att bekosta en sovplats under de många praktikperioderna.

På lärarprogrammet får endast hälften av studenterna en praktikplats i Uppsala kommun – resten får pendla. Av administrativa skäl blir studenterna utplacerade på en ort första terminen, och får sedan göra all sin praktik på denna ort. Orättvist tycker lärarstudenten som Ergo intervjuat – både för att det kostar: studenterna måste själva stå för 25 procent av resekostnaderna, och för att det tar tid: många studenter har mellan tre och fyra timmars restid per dag.

Är det verkligen rimligt att studenterna själva, på studiemedlet, ska behöva stå för stora delar av utgifterna i samband med ett obligatoriskt moment? Är det rimligt att kostnaderna och förlusten av tid bara drabbar vissa av studenterna på en och samma utbildning?

Resurserna som går till att subventionera studenternas rese- och boendekostnader dras från grundutbildningen – problematiskt enligt universitetet. Men är det verkligen det? Den verksamhetsförlagda utbildningen är ju ett obligatoriskt moment – och liksom laborationer något som kostar pengar. Tänk om studenterna på medicinska eller teknisk-naturvetenskapliga fakulteten förväntandes stå för 25 procent av materialkostnaderna under de obligatoriska labbarna – då skulle det inte vara möjligt att läsa på universitetet med enbart studiemedel. Har vi avgiftsfri utbildning i Sverige, då ska den också vara avgiftsfri – eller gäller det enbart vissa utbildningar? nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2022-05-31 10:29
Jag får väl erkänna att jag hade velat “go out with a bang”, som man säger. Sedan blev det inte mycket tid över till…
2021-08-27 09:29
Studenter är väl i regel ingen marginaliserad grupp och jag brukar heller därför inte bry mig nämnvärt när de pekas ut…
2020-04-29 15:33
Väl medveten om att den ena (eller båda?) av dessa två texter kommer att vara “fake news” efter torsdag tänker jag ta…