Annons

Det vi inte vet om ni vet (och det vi ganska säkert vet att ni inte vet)


Att skriva för en kårtidning är att konstant försöka hitta en balans mellan att vara lättillgänglig och att inte skriva folk på näsan. Vi har en ung och intressemässigt väldigt spridd läsarskara, men en välutbildad sådan. Vi måste hela tiden överväga hur mycket som behöver förklaras när vi skriver om konsistoriet, doktorspromotioner eller nationstraditioner. Det som är självklart för en läsare är rena grekiskan för en annan (om inte läsaren i fråga råkar läsa just grekiska – vilket är fullt rimligt vid Uppsala universitet – i så fall kan vi kalla det rena differentialekvationen). Så hur beslutar man hur ingående en artikel och bakgrunden till denna ska vara i förhållande till mottagaren?

Det nbsp; bästa nbsp; är förstås att fråga våra läsare – hur mycket kan du om det här ämnet? Det gör vi då och då i form av enkäter och webbfrågor, men ofta kan det vara svårt att få ett representativt urval av svar och det tar lång tid. Istället diskuterar vi på redaktionen – hur mycket visste vi själva om ämnet innan vi började på Ergo?
Konsistoriet? Absolut ingenting, vad är det ens?
Doktorspromotioner? Det skjuts kanoner och smarta människor får hattar.
Nationstraditioner? Många och roliga, men ibland ganska mossiga.
Beroende på vad vi resonerar oss fram till kanske vi skriver en kort förklarande mening, en fotnot eller en faktaruta. Eller om vi vill köra med hängslen, skärp och superlim – varför inte alla tre? Men en sak som vi alla har enats om att man inte kunde något om innan man började på Ergo är kårvalet och vad det ska vara bra för. Och där räcker det inte med en fotnot.

7- 21 april är det kårvalsdags för Uppsala studentkårs medlemmar. Vi lägger oss inte i om du väljer att rösta eller inte och heller inte vad du röstar på om du bestämmer dig för att göra det, men vi vill se till att du har alla förutsättningar du behöver för att bestämma om du ska rösta och för att du ska veta vad det är du röstar om och på vad. Därför har vi försökt att göra årets kårvalspecial så lättillgänglig och basic som möjligt. För de få som har stenkoll på kåren kan valspecialen säkert te sig lite ytlig och kanske snudd på barnslig i sin framtoning, men de är typ 100 pers så det är inte dessa vi i det här fallet riktar oss till. Istället vill vi nå ut till er drygt 14 000 medlemmar av Uppsala studentkår som inte kan kårens stadgor och kårpartiernas åsiktsprogram utan och innan. Och har du fortfarande frågor om kårvalet efter att ha läst det här numret av Ergo så kan du höra av dig till oss så ska vi göra vårt bästa för att hitta ett svar som gör att du känner dig säker i ditt val. Oavsett om det är att delta i valet eller inte.


Annons

Annons

Läs mer

2022-05-31 10:29
Jag får väl erkänna att jag hade velat “go out with a bang”, som man säger. Sedan blev det inte mycket tid över till…
2021-08-27 09:29
Studenter är väl i regel ingen marginaliserad grupp och jag brukar heller därför inte bry mig nämnvärt när de pekas ut…
2020-04-29 15:33
Väl medveten om att den ena (eller båda?) av dessa två texter kommer att vara “fake news” efter torsdag tänker jag ta…