Annons
Annons
Martin Gunnarsson och Håkan Emilsson startade en bilpool som projekt när de läste på CEMUS. CEMUS är ett plus i kanten för Uppsala universitet, konstaterar UKÄ.
Foto: Jakob Meijer

UU på god väg mot hållbar utveckling


Uppsala universitet ligger bra till i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av lärosätenas arbete med hållbar utveckling. UKÄ lyfter fram att det sedan 2015 finns ett universitetsövergripande, strategiskt måldokument inom hållbarhetsområdet och att ett rektorsråd för hållbar utveckling följer upp och utvärderar arbetet tillsammans med universitetsledningen. Den tvärvetenskapliga kursverksamheten hos CEMUS (Centrum för hållbar utveckling) ges som exempel på hur samarbete med studenter och näringslivet bidrar till hållbar utveckling.

Ett utvecklingsområde är dock att det saknas konkreta exempel på hur kompetensutveckling inom hållbar utveckling ska gå till och vilka som omfattas av den.


Annons

Annons

Läs mer

2024-02-19 13:15
Information från Uppsala studentkår.
2023-08-07 12:06
Det var under förra veckan som en privatperson upptäckte bristerna i UL-appens integritetfunktioner. Nu anmäls händelsen…
2023-07-28 12:51
Under torsdagen 27 juli kom de slutgiltiga antagningsbeskedet för universitets- och högskolestudier. Det här är de tre…