Annons
Annons
Bild copy paste
"Studenten visade sig oförstående och tillsynes oberörd av de påståenden som lyftes fram." står det i anmälan mot den student som misstänks för att ha plagierat sina kurskamraters PM.
Foto: Illustration: Lina Svensk

Kopierade flera kursares PM – misstänks för fusk


En masterstudent vid institutionen för pedagogik, didaktik och utvecklingsstudier har misstänkts för fusk efter att hens PM fastnat i Urkund. Studenten lämnade inte in sitt PM i tid på grund av sjukdom, utan skickade in en vecka efter deadline. Eftersom de övriga studenterna på kursen skulle opponera på varandras texter fanns deras PM tillgängliga på studentportalen. Studenten hade alltså tillgång till deras texter under tiden hen arbetade med sin egen.

Efter inlämning, visade Urkund att studenten kopierat 24 procent från de andra kursarna – i vissa fall överensstämde texten till 100 procent med en annan students PM. Studenten fick möjlighet att uttala sig om varför dessa likheter uppstått. Enligt anmälan var hen helt oförstående till anklagelserna och sa att hen inte haft tillgång till de andra studenternas texter.

 


Annons

Annons

Läs mer

2021-04-13 16:42
Sveriges förenade studentkårer, SFS, delar sedan 1999 ut utmärkelsen Årets studentstad till en stad som utmärker sig i…
2021-04-13 10:37
Under 2022 kommer en permanent interaktiv utställning invigas på Ångströmlaboratoriet och universitetet vill nu få in…
2021-03-23 16:30
Göran Lambertz, före detta justitiekansler, justitieråd i Högsta domstolen och en av Sveriges tyngsta jurister, häktades…