Radivågsdetektor kan avslöja fusk

För att motverka fusk på högskoleprovet vill Universitets-och högskolerådet införa kontroller med radiovågsdetektor vid skrivtillfällena. Myndigheten anser det vara att föredra...
Nyheter
2019-10-25 15:54

Missförstånd bakom avstängningar

Disciplinåtgärder mot studenter som anklagats för fusk dubblerades mellan 2015 och 2018. Mycket tyder dock på att studenterna inte alltid har varit medvetna om att de fuskat.
Nyheter
2019-09-27 15:16

Studenter anlitar spökskrivare

Det är mycket oklart hur utbrett fusket är. I dagarna har Högskolan i Halmstad avslöjat att studenter beställer hemtentor från virtuella uppsatsfabriker.
Nyheter
2019-09-17 12:25

Fusklapp där solen aldrig skiner

En student på Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi ertappades av en tentamensvakt med en lapp framför
Nyheter i korthet
2019-05-10 11:26

Fuskhärvan: 40 resultat återkallas

Universitets-och högskolerådet (UHR) återkallar högskoleprovsresultat för 40 personer som har funnits i kundregistret
Nyheter i korthet
2019-04-26 11:36

Fuskare kan förlora poäng

Den som har tagit sig in på ett lärosäte genom att fuska på högskoleprovet kan i dagsläget behålla tagna högskolepoäng, även om hen blir avstängd från utbildningen. Regeringen ska...
Nyheter
2019-04-15 11:15

Lätt att fuska med Google Translate enligt student

Hela tre studenter har anmälts för plagiat vid en examination på Företagsekonomiska institutionen. En av dem medger att
Nyheter i korthet
2019-03-29 10:51

Långt toalettbesök väckte misstanke

En student vid Företagsekonomiska institutionen har anmälts för misstänkt vilseledande vid examination. Hen skrev
Nyheter i korthet
2019-03-25 11:00

Plagierade sig själv

En uppsats i statskunskap uppvisade stora likheter med en rapport som författaren tidigare publicerat för en
Nyheter i korthet
2019-02-26 14:10

Förskollärarstudent nekar till fusk

En student på förskollärarprogrammet ertappades med otillåtna anteckningar under en salstentamen. Tentamensvakten finner
Nyheter i korthet
2019-02-19 14:19

JO ger kritik i fallet ”Simon”

Att omnämna en student som psykopat eller att skriva att den bör ”punktmarkeras” står i strid med regeringsformen. Det menar justitieombudsmannen som nu riktar kritik mot två...
Nyheter
2019-02-12 12:00

Fuskare behåller högskolepoäng

De studenter som avslöjats ha tagit sig in på utbildningar med köpta högskoleprovsresultat kan avskiljas men de högskolepoäng de har tagit kvarstår.
Nyheter
2019-02-08 11:07