Annons
Annons
‘Can a good philosophical contribution be made just by asking a question?’, Metaphilosophy, accessed through Wiley Online Library
Foto: ‘Can a good philosophical contribution be made just by asking a question?’, Metaphilosophy, accessed through Wiley Online Library

Världens kortaste vetenskapliga artikel?


“Kan ett bra filosofiskt bidrag göras endast med hjälp av en fråga?”— så lyder den förmodligen kortaste filosofiartikeln som någonsin publicerats, som utkom i journalen Metaphilosophy häromdagen. Bakom det tolv ord långa bidraget står tre författare; filosofen Joshua Habgood-Coote vid Leeds universitet, Lani Watson vid Oxforduniversitetet samt Dennis Whitcomb vid Western Washington university. Artikeln är alltså inte en ordvits, utan Habgood-Coote har undersökt ämnet med ekonomiskt stöd från EU:s forskningsråd och Horizon 2020-fonden. Om artikeln var menad att väcka opinion så har den onekligen gjort det, då den fått nästan 1000 retweets och tusentals likes.


Annons

Annons

Läs mer

2023-02-07 17:55
I Universitetslärarens genomgång om “Visselblåsningar vid var tredje lärosäte” (17/1), framkommer det att Uppsala…
2023-01-09 14:27
Uppsala universitet har registrerat över 47 000 antagningar till vårens utbildningar för 2023. Denna siffra är…
2022-11-16 15:34
Sen artikeln publicerades har riksdagen antagit förslaget om grundlagsändringen. Texten uppdateras löpande. Idag…