Ulf Danielsson: “Som forskare är man ibland rädd för att vara begriplig”

Vad händer egentligen i mötet mellan vetenskapen och allmänheten? I en ny artikelserie intervjuar Ergo tre olika forskare för att bättre förstå forskarens gärning i samhället...
Porträtt
2022-12-14 13:56

Samtal om vetenskapens förutsättningar och framtid inleder Nobelveckan

I helgen ägde nobelbanketten rum och samtliga pristagare erbjöds att komma till Stockholm och Oslo för att ta emot sina priser i Alfred Nobels minne. Under denna decembervecka är...
Nyheter
2022-12-12 17:32

Världens kortaste vetenskapliga artikel?

“Kan ett bra filosofiskt bidrag göras endast med hjälp av en fråga?”— så lyder den förmodligen kortaste filosofiartikeln
Nyheter i korthet
2022-12-08 14:19

UU leder forskningsprojekt om psykisk ohälsa med 15 internationella partners

I december startar Uppsala universitet ett forskningsprojekt med 15 olika partners i syfte att kartlägga orsakerna till varför vi på individnivå drabbas av psykisk ohälsa....
Nyheter
2022-12-01 14:55

Carl Caleman - en av 53 nya professorer som installeras vid Uppsala universitet

Varje år installeras nya professorer - enligt tradition - vid Uppsala Universitet i en högtidlig ceremoni. Denna formella högtid sträcker sig långt tillbaka mot det medeltida...
Nyheter
2022-11-17 10:20

Studenters utseende bedömdes i studie utan deras vetskap

I slutet av oktober publicerade Lunds universitet en studie om att snygga kvinnliga studenter fick sämre betyg under
Nyheter i korthet
2022-11-03 18:21

Svenska studenter sämst i norden på att följa pandemirestriktionerna

Uppsala universitet uppmärksammar en ny studie som tittar närmare på hur studenter i de nordiska länderna och
Nyheter i korthet
2022-09-28 12:02

Carl Bildt och Diana Janse om Ryssland, Nato och universitetens roll i krigstider

Vid centralstationen i Uppsala möter Ergo upp med Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt och Diana Janse, diplomat och riksdagskandidat för Moderaterna. Där får...
Nyheter
2022-09-08 16:13

Forskning med nos för covid-19

Uppsala universitet startar nu ett forskningsprojekt tillsammans med Region Uppsala i samverkan med Hundhjälpen i
Nyheter i korthet
2021-03-04 15:12

Information om vaccin minskar försiktighet enligt ny studie

Forskare i nationalekonomi vid Uppsala, Lunds och Köpenhamns universitet, samt Universitetet i Lausanne har i en studie
Nyheter i korthet
2021-01-15 15:08

UU-forskare har hittat möjlig behandlingsmetod vid covid-19

En grupp forskare vid Uppsala universitet har funnit att inhalation av kväveoxid (NO) kan vara en verksam behandling vid
Nyheter i korthet
2020-10-05 15:20

Så påverkas ditt politiska intresse av din partner

Hur intresserade unga vuxna är av politik påverkas av deras romantiska förhållanden visar en ny studie från Uppsala universitet.
Nyheter
2020-03-30 14:10