Annons
Cash behöver alla – men skulle du behålla pengar från CSN som du egentligen inte har rätt till?
Foto: Wikimedia commons

Kvinnor ser allvarligare på bidragsbrott


Allt fler studenter tycker det är allvarligt att få ut mer studiestöd än man har rätt till. Kvinnor skulle i mindre utsträckning än män behålla felaktigt utbetalda pengar från CSN, visar en ny kartläggning.

2010 tyckte 73 procent av de studerande att det var allvarligt eller mycket allvarligt att ta emot felaktiga utbetalningar från CSN. 2016 hade siffran ökat till 89 procent.

– En högre andel säger också att de inte skulle behålla pengar som betalats ut felaktigt. Det är en positiv utveckling eftersom vi behöver en bred uppslutning att det inte är acceptabelt att behålla mer studiestöd än man har rätt till, säger Helena Rönnblom, kontrollanalytiker vid CSN, i ett pressmeddelande.

Den kartläggning som myndigheten har gjort visar också att kvinnor avsevärt oftare än män ser allvarligt på bidragsbrott. Däremot har båda grupperna ungefär samma kunskaper om vad som är brottsligt.

– Män svarar oftare att de skulle behålla pengarna om de fick för mycket utbetalt, säger Helena Rönnblom.

Till skillnad från vid tidigare undersökningar av det här slaget har CSN frågat vilket ansvar de studerande uppfattar att de har gentemot CSN och vad de tror är brottsligt. Nästan alla vet att man inte får ansöka om studiemedel om man inte tänker studera, men bara fyra av tio känner till att det inte är accepterat att få studiemedel för heltidsstudier om man bara läser 75 procent.

– Vi på CSN behöver bli bättre på att förmedla vilket ansvar de studerande har och vad konsekvenserna kan bli om det blir fel. Att fler nu vill göra rätt innebär att vi har goda möjligheter att förebygga oavsiktliga fel, säger Helena Rönnblom.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…