Högskoleprovet är männens, betygen är kvinnornas

Kvinnor har högre gymnasiebetyg än män, medan män lyckas bättre på högskoleprovet. Bra betyg är dock en bättre förutsättning för att fullfölja högre studier.
Nyheter
2019-05-07 12:45

Kvinnor ser allvarligare på bidragsbrott

Allt fler studenter tycker det är allvarligt att få ut mer studiestöd än man har rätt till. Kvinnor skulle i mindre utsträckning än män behålla felaktigt utbetalda pengar från CSN...
Nyheter
2017-10-10 10:38