Annons
Annons
Centret i socialt arbete ska ligga vid Engelska parken och kommer på sikt möjliggöra ett masterprogram och doktorandutbildning i socialt arbete.
Foto: Sandra Gunnarsson

Socionomerna hittar hem


Under våren bildas ett nytt center i socialt arbete vid Uppsala universitet. Förhoppningen är att man med nyanställd personal och öronmärkta pengar ska få fart på forskningen och ge socionomprogrammet en tydligare identitet.

År 2014-2015 kritiserades socionomprogrammet vid Uppsala universitet av UKÄ för bristande kvalitet. Ett krav för att få behålla examensrätten var att forskningen inom socialt arbete (socionomernas forskningsfält) skulle utvecklas. Trots riktade satsningar drog rekryteringen av personal ut på tiden och forskningen och programmet drevs runt av vikarierande personal. I höstas fattade man därför beslut om att skapa ett eget center för socialt arbete och nu är det arbetet i full gång.

– Vad som sker i dagarna är rekrytering av nya lektorer och biträdande lektorer. Vi har också rekryterat en professor som börjar första mars, säger Mats Edenius, dekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Tidigare drevs socionomprogrammet och forskningen av sociologiska institutionen. Prefekten där uttryckte att man inte fått tillräckligt med medel för att genomföra den kvalitetshöjning som krävdes. Centret som byggs upp nu ska fortsatt ligga under sociologiska institutionen med prefekten som formell chef. Vad blir då den egentliga skillnaden från förut? nbsp;

– Institutionsstyrelsen vid Sociologiska institutionen har garanterat centrumet en hög grad av självständighet. Det kommer ha egen styrelse och en föreståndare som chef. Vi har därigenom också gjort det tydligare att centret får de pengar de behöver genom att slussa öronmärkta pengar direkt från fakulteten till centret, säger Mats Edenius.

Med tydligare struktur över vilka pengar som ska tillfalla centret och med nyanställd personal hoppas man få fart på forskningen, vilket i sin tur kommer möjliggöra ett masterprogram i socialt arbete.

– Centret kommer på sikt att ge socionomprogrammet en tydligare identitet. Det känns roligt och spännande att få det på plats, säger Mats Edenius.


Annons

Annons

Läs tidigare artikel

Var ska socionomprogrammet bo?

Läs mer

2020-10-28 14:02
Miljöförvaltningen gjorde ett midnattsbesök i Svantes källare i helgen och fann att det var för tätt mellan borden. Nu…
2020-10-22 14:48
När Ångström byggs ut är det viktigt att skapa rum för alla. Ingenjörsnätverket SIV tycker att man bör uppkalla de nya…
2020-10-21 18:30
Det ser ut att bli dekanen Coco Norén som kommer kommer styra M/S Uppsala universitet tillsammans med tillträdande…