Annons
Annons
Centret i socialt arbete ska ligga vid Engelska parken och kommer på sikt möjliggöra ett masterprogram och doktorandutbildning i socialt arbete.
Foto: Sandra Gunnarsson

Socionomerna hittar hem


Under våren bildas ett nytt center i socialt arbete vid Uppsala universitet. Förhoppningen är att man med nyanställd personal och öronmärkta pengar ska få fart på forskningen och ge socionomprogrammet en tydligare identitet.

År 2014-2015 kritiserades socionomprogrammet vid Uppsala universitet av UKÄ för bristande kvalitet. Ett krav för att få behålla examensrätten var att forskningen inom socialt arbete (socionomernas forskningsfält) skulle utvecklas. Trots riktade satsningar drog rekryteringen av personal ut på tiden och forskningen och programmet drevs runt av vikarierande personal. I höstas fattade man därför beslut om att skapa ett eget center för socialt arbete och nu är det arbetet i full gång.

– Vad som sker i dagarna är rekrytering av nya lektorer och biträdande lektorer. Vi har också rekryterat en professor som börjar första mars, säger Mats Edenius, dekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Tidigare drevs socionomprogrammet och forskningen av sociologiska institutionen. Prefekten där uttryckte att man inte fått tillräckligt med medel för att genomföra den kvalitetshöjning som krävdes. Centret som byggs upp nu ska fortsatt ligga under sociologiska institutionen med prefekten som formell chef. Vad blir då den egentliga skillnaden från förut? nbsp;

– Institutionsstyrelsen vid Sociologiska institutionen har garanterat centrumet en hög grad av självständighet. Det kommer ha egen styrelse och en föreståndare som chef. Vi har därigenom också gjort det tydligare att centret får de pengar de behöver genom att slussa öronmärkta pengar direkt från fakulteten till centret, säger Mats Edenius.

Med tydligare struktur över vilka pengar som ska tillfalla centret och med nyanställd personal hoppas man få fart på forskningen, vilket i sin tur kommer möjliggöra ett masterprogram i socialt arbete.

– Centret kommer på sikt att ge socionomprogrammet en tydligare identitet. Det känns roligt och spännande att få det på plats, säger Mats Edenius.


Annons

Annons

Läs tidigare artikel

Var ska socionomprogrammet bo?

Läs mer

2020-01-23 16:31
Nästan tolv gånger studiemedlet för en heltidsstuderande tjänar den person som håvar in mest kosing per månad före skatt…
2020-01-23 14:10
I veckan rapporterade media om genusforskare som tystas efter hot. I artiklarna och inslagen målades det upp en mörk…
2020-01-22 12:03
Balansen mellan signalsubstanserna serotonin och dopamin i hjärnan kan förklara mer om social fobi än vad man tidigare…