Annons
Annons
högskoleprovet
Fusk på högskoleprovet kan avslöjas med hjälp av radiovågsdetektor.
Foto: Ergos arkiv

Radivågsdetektor kan avslöja fusk


För att motverka fusk på högskoleprovet vill Universitets-och högskolerådet införa kontroller med radiovågsdetektor vid skrivtillfällena. Myndigheten anser det vara att föredra framför kroppsvisitation.

Utredningen om fusk vid högskoleprovet föreslår att radiovågsdetektorer skulle kunna användas för att avslöja otillåten elektronisk utrustning när provet skrivs. Universitets-och högskolerådet (UHR) ställer sig positiva till idén.

– Det handlar om ett omfattande arbete och vi ser att kontrollerna kan bli verklighet tidigast hösten 2021, säger myndighetens generaldirektör Karin Röding i ett pressmeddelande.

Ett annat förslag i utredningen är kroppsvisitation vid in-och utpassering. UHR menar dock att den typen av kontroller inte skulle ha annat än en avskräckande effekt samtidigt som de blir kostsamma.

– UHR bedömer att kontroller med radiovågsdetektion är en bättre och mer kostnadseffektiv åtgärd för att motverka fusk, Till skillnad från kroppsvisitation har sådana kontroller inte heller potentiella negativa effekter för dem som skriver provet. säger Karin Röding.

Ytterligare en fördel som anges är att radiovågsdetektorer skulle kunna användas i samtliga provlokaler, medan kroppsvisitation bara skulle kunna genomföras i begränsad omfattning.


Annons

Annons

Läs mer

2020-08-06 13:30
Trots att kraven på distansundervisning lyftes i juni kommer långt ifrån alla utbildningar vid Uppsala universitet…
2020-08-06 10:57
Rekordmånga nya studenter har antagits till Uppsala universitet i höst vilket öppnar upp för frågan: kommer det över…
2020-08-05 11:54
Bättre sent än aldrig – nu har 96-åriga Giuseppe Paternò tagit examen i historia och filosofi.