Annons
Annons
Bild Unihus kamera
Kommer ökad videoövervakning leda till att att färre vågar fuska?
Foto: Arkiv/Pxhere

Får läraren spela in mig när jag tentar?


Videoövervakning ses av många som ett sätt att förhindra fusk på tentor. Men hur effektivt är det egentligen? Och hur långt sträcker sig lärarnas befogenheter? Ergo har pratat med UU:s dataskyddsombud Jacob Håkansson för att ta reda på vad som gäller när studenter ska övervakas.

Videoövervakning vid digitala hemtentor har använts vid Uppsala universitet sedan våren 2020, men det var först i mitten av december som ett regelverk kom på plats. Sedan dess får man endast använda sig av videoövervakning efter att ha fått dispens från dataskyddsombudet.

– Huvudregeln är att studenter ska slippa att bli videofilmade i sitt hem, men sen finns det undantag och de ska då vara väldigt välmotiverade. Det är tillåtet att filma som en del av en examination så att lärarna kan säkerställa att examinationen genomförs på rätt sätt, förklarar Jacob Håkansson, dataskyddsombud vid juridiska avdelningen vid Uppsala universitet.

Den lärare som är intresserad av att videoövervaka sin tenta skickar en så kallad ”hemställan” till Jacob Håkansson. Sedan är det upp till honom att rekommendera hur läraren bör göra. Läraren beslutar sen om det är nödvändigt med videoövervakning eller ej. Jacob Håkansson berättar att det kommit in tolv stycken sådana ansökningar sedan i december och att han godkänt alla. Hittills har det alltså inte funnits något jättestort intresse för att övervaka studenterna som ska skriva tenta.

"...att man övervakar via kamera betyder inte att man kommer bort från risken att studenter försöker vilseleda vid examination."


Annons

Annons

När det kommer till själva övervakningen bedrivs den vanligtvis så att man som tentand får ha webbkameran på under tiden man skriver. Vissa kan också kräva att man har ytterligare en kamera snett bakifrån så att det som är uppe på skärmen syns. Men att kräva att mer än detta visas är inte tillåtet – det är studenten som ska synas, inte dens hem. Jacob Håkansson menar att den övervakning som tillåts inte skiljer sig nämnvärt från den som blir under en salstenta.

– Läraren ska ju finnas med under tentan om någon har ett problem – den typen av interaktion liknar den övervakning som blir när tentan skrivs i sal.

Hur gör man om man måste gå på toa – det kan ju hända även när man är hemma?

– Ja då gör man som man brukar, man skriver upp sig på en lista och sen går man på sin toalett. Och där kan det ju stå en dator till – att man övervakar via kamera betyder inte att man kommer bort från risken att studenter försöker vilseleda vid examination.

Jacob Håkansson tror inte att videoövervakning är en speciellt effektiv metod för att förhindra fusk.

– Då är det egentligen bättre att förändra formen för tentan, eller att använda salstenta i första hand.

Kanske hade det kunnat vara lättare för lärare att upptäcka fusk om de fick titta på videon i efterhand. Men detta är inget som kommer att göras – en videoövervakad tenta ska inte spelas in. Detta på grund av att det kan försätta universitetet i svåra juridiska avgöranden kring hur olika lagar ska följas samt hur personuppgifter ska kunna skyddas. Man följer också dataskyddsförordningens ”minimeringsprincip” som säger att man inte ska spara mer data än nödvändigt.

– Om man spelar in tentan kan filmen bli allmän handling. Då kan vem som helst begära ut den. Då hamnar man ganska svåra frågeställningar. Hur ska utlämnandet expedieras? Hur ska man få ut den del av filmen som personen efterfrågar? Och vad händer om personer som visas i filmen har skyddade personuppgifter?, säger Jacob Håkansson och fortsätter:

– Därför har vi sagt ’filma, men spela inte in’ – då hamnar man inte i konflikt med offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen eller offentlighets- och sekretesslagen.

Vad tycker då studenterna om att behöva bli filmade? Jacob Håkansson säger att han endast hört talas om en person som inte ville sätta på sin kamera under ett seminarium. Men några klagomål kring videoövervakning på tenta har inte han fått ta del av.

– Studenter verkar vara väldigt förstående. Jag tror att de flesta är nöjda över att det över huvud taget går att genomföra en tenta, och att de slipper skriva i sal om de är oroliga.

Hur har UU kommit fram till att videoövervakning är ok?

 

Myndigheter får behandla personuppgifter, till exempel videoupptagningar som ett led i sin myndighetsutövning som är ett ’allmänt intresse’. Dataskyddsförordningen eller GDPR som den brukar kallas, gör inte skillnad på i vilket format personuppgifter behandlas. En uppgift som identifierar en individ är en personuppgift oavsett om det är video, namn, DNA i en cell eller ett telefonnummer. För att behandla personuppgifter måste man ha en laglig grund. För utbildning, forskning och till exempel examination, är den lagliga grunden ’allmänt intresse’ enligt artikel 6 i GDPR. 

Källa: Jacob Håkansson, dataskyddsombud vid juridiska avdelningen vid Uppsala universitet.

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…