Får läraren spela in mig när jag tentar?

Videoövervakning ses av många som ett sätt att förhindra fusk på tentor. Men hur effektivt är det egentligen? Och hur långt sträcker sig lärarnas befogenheter? Ergo har pratat med...
Nyheter
2021-02-10 10:39

Fuskanklagad – vad händer nu?

Hur ska man som student agera när man blivit anmäld för misstänkt fusk? Hur lång tid kan det dröja innan ett ”straff” utdelas? Student- och doktorandombuden har tagit fram en FAQ...
Guide
2020-11-23 15:02

Fler fuskanmälda när tenta skrivs hemifrån

Slumpade frågor och tydliga instruktioner om vad som är tillåtet tycks inte ha hjälpt. Sedan undervisningen gick över till distans och samtliga tentor nu skrivs hemifrån har fler...
Nyheter
2020-05-13 15:45

Läkarstudenter misstänks ha fejkat närvaro

Två läkarstudenter misstänks ha fuskat genom att skriva upp varandras namn vid obligatoriska moment där bara en av dem varit närvarande. Nu har de anmälts till disciplinnämnden.
Nyheter
2020-02-20 10:57

Långt toalettbesök väckte misstanke

En student vid Företagsekonomiska institutionen har anmälts för misstänkt vilseledande vid examination. Hen skrev

Nyheter i korthet
2019-03-25 11:00

Plagierade uppgift – i onödan

En student på receptarieprogrammet har lämnat in en uppgift som var identisk med en som vid ett tidigare

Nyheter i korthet
2019-01-09 14:50

Juriststudent nekar till fusk

En student vid Juridiska institutionen anmäls till rektor för misstänkt försökt att vilseleda vid examination. Hens pm

Nyheter i korthet
2018-11-29 11:40

Avslöjades med fusklappar på tentan

Två studenter på receptarieprogrammet misstänks för att ha försökt fuska på en tentamen i kemi, genom att skriva formler på insidan av sina miniräknarlock.
Nyheter
2017-09-04 14:19