Annons
Annons

A-kurs i spexologi


Enligt Svenska Akademins Ordbok är ordet spex en förkortning av spektakel som i sin tur kommer av latinets spectaculum vilket betyder skådespel. Det tidigaste belägget för ordet påträffas 1861 då närmast i betydelsen underhållning . Vad är då ett spex? Nämnda SAOB definierar spex som ...

... ett av amatörer framfört lustspel; särsk. (o. numera nästan bl.): av studenter l. yngre akademiker framfört (respektlöst l. uppsluppet) parodiskt lustspel l. drama (i sht behandlande historiskt motiv med halsbrytande anakronismer o. med anspelningar på samtida personer o. händelser); föreställning av sådant lustspel l. drama, förr äv.: föreställning av l. underhållningsafton med två l. flera spex (i ovan angivna bet.).
Låt oss utv. ovanst. def. på någr. (el. ett fl.tal) pkt:r. Ett spex är alltså en komisk form av dramatik som kan vara väl så dramatisk ibland. Dödsfallen äro legio inom genren. Liksom revyn varvas dialogen med kuplett-texter vanligtvis till välkända melodier. Till skillnad från revyn består spexet inte av korta sketcher utan beskriver en sammanhängande handling vanligtvis förlagd till historisk tid, men det kan också vara en parodisk tolkning av ett litterärt verk eller en viss genre. Anakronismer är vanliga. Lika lite som Shakespeare blygdes över att klä sina skådespelare i 1600-talskostymer, om än pjäsen hette Julius Caesar , lika lite bryr sig spexförfattare om samme Caesar använder mobiltelefon.
Ett spex har akademisk anknytning. Kopplingen till universitet och högskolor innebär inte bara att spex framförs av amatörskådespelande studenter, spex tenderar också att parodiera typiskt akademiska företeelser och akademiskt språkbruk. Kännetecknande för genren är därför att komiska effekter ofta uppnås i kontrastverkan mellan referenser till klassisk bildning och populärkultur liksom mellan pompösa formuleringar och simpelt vardagsspråk, med andra ord vad postmodernisterna brukar kalla för interspextualitet .

Rimmar på fläsk
Inom spexologin skiljer man mellan Uppsalaskolan och Lundaskolan. Lundaskolan är spexgenrens Rosa på bal och Uppsalaskolan är dess Evert Taube. Här i Uppsala rimmar vi både fläsk, frost, baud, och spex medan man i Lund håller sig till den mer prosaiska prosan.
Axel Hackzell (1891-1964) hävdar i sin skrift, Några anteckningar om uppsaliensiska studentspex (1923) att spextraditionen har sina rötter i medeltidens tyska gesällprov. I samband med att gesällerna fick sina gesällbrev firade de en fest med inslag av parodiska sångspel. En annan ursprunglig form av spex var munknovisernas profanerande parodier på latinska liturgiska hymner. Carl Orffs (1895 - 1982) tonsättningar av några sådana texter i hans verk Carmina Burana har gjort dem kända för vår tids skräckfilmscineaster.
Enligt Ejnar Haglund (1905-91), som för övrigt stod modell för Pelle Svanslös vän Murre från Skogstibble, var det första egentliga spexet Rudolf eller blodbadet på Sicilien från 1852 eller 1853 som sattes upp av några västgötastudenter. De finns de som anser att Stockholms nations Trollflaskan från 1851 är mer berättigat att kallas världshistoriens första spex. Mot detta kan man anföra att Haglund av sin samtid kallades allvetaren Inför ett sådant förkrossande epitet måste den auktoritetsbundne böja sig.
Spexgenren lever. Enligt Stefan Mählqvist, docent i litteraturhistoria, men mer känd för 70-talister som plyschfarbrorn i Boktipset , har antalet spex växt i takt med att allt fler studerar. Bengt-Erik Rydén, kårordförande 1963 och amatörspexolog, tycker sig ha märkt att spexen innehåller mindre referenser till klassisk bildning idag.
- Vi gjorde succé med en parodi på Stiernhielm i början av 70-talet. När vi försökte upprepa succén i mitten av 80-talet gick det inte alls hem. Publiken fattade inte.

Att spex bara uppförts av män är en myt. Mycket tidigt i spexets historia framfördes spex av kvinnor, men då helt utan män. Den stora skillnaden är att vi idag har könsblandade spex. Kanske är detta förklaringen till att den nutida spexaren har annat än Fru Dygd i tankarna (gick det hem?).
Västgöta nation sätter fortfarande upp spex. Tjejerna är påtagligt överrepresenterade, åtminstone i manusgruppen. De tror dock inte att detta påverkar spexens innehåll.
- Visserligen kallade en recensent, till vår stora förvåning, västgötaspexet Richard Rex feministiskt, berättar Karin Mannesson. Men jag tror inte att innehållet påverkas av om det är tjejer eller killar som skriver. Det beror mer på nation, i vilket sammanhang det sätts upp och på enskilda individer.
Feministiskt eller ej, de blandade spexen har den klara fördelen framför de könshomogena att de borgar för en återväxt i spexleden. Spexgenren går en lysande framtid till mötes


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-10 09:43
Efter konstituerande fullmäktige den 14 maj stod det klart att presidiet kommer gå från tre till två. Johannah Rybrant…
2024-04-29 09:02
Byggandet av flottar inför forsränningen i Fyrisån på sista april är i full gång utanför Ångström. Trots en kylig start…
2024-04-25 11:11
Valborgshelgen kommer allt närmare och Ergo har fått träffa artisten och valborgsälskaren Tomas Rimeika inför hans nya…