Annons
Annons
Emma och Carmen
Student- och doktorandombuden Emma Ivarsson (t.v.) och Carmen Pocrnja (t.h.) arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och finns till för alla studenter och doktorander.
Foto: Lina Svensk

Föreläsaren tappar tråden


Vad gör man åt föreläsare som tappar tråden? Vad finns det för möjligheter för doktorander att påverka sin arbetsmiljö? Och kan man få ett utlåtande från en annan examinator om man är missnöjd med sitt betyg? Ombuden svarar!

Fråga: Jag är doktorand vid universitetet och har börjat notera saker vid min institution och fakultet som jag tycker skulle kunna bli bättre. Exempelvis är många doktorander stressade över att hinna med sin institutionstjänstgöring och dessutom verkar det saknas en del riktlinjer gällande forskarutbildningen vid fakulteten som jag vet finns vid andra fakulteter. Jag känner att jag vill ta det här vidare. Hur kan jag gå tillväga om jag vill vara med och påverka min och mina kollegors utbildningstid och arbetsmiljö?

Svar: I första hand skulle vi rekommendera dig att lyfta dina synpunkter med den som har ansvar för forskarutbildningen vid institutionen eller med prefekten. Det finns också många olika sätt att engagera sig för doktorandernas situation och rättigheter. Exempelvis ska det väljas in studentrepresentanter vid olika lokala och centrala organ samt arbetsgrupper vid universitetet där man som doktorand kan delta. Utöver detta finns lokala doktorandråd och föreningar samt ett universitetsövergripande organ, Doktorandnämnden. Dessutom finns det ett flertal arbetstagarorganisationer vid universitetet som möjliggör engagemang. Vissa förtroendeuppdrag och poster är prolongationsgrundande. I beslutet “Förlängning av studietid för doktorand med förtroendeuppdrag” kan du läsa mer om detta.
Kontakta respektive organ, förening eller organisation för att få mer information kring vilka frågor de jobbar med och hur du kan engagera dig!


Annons

Annons

Fråga: Jag tycker att jag borde ha fått ett högre betyg på examensarbete. Har jag rätt att få ett andra utlåtande från en annan examinator?

Svar: Nej, man har inte rätt att få ett andra utlåtande. Däremot har du rätt att få en motivering av ditt betyg från examinator. Ibland vill dock de som examinerar ha ett omdöme från en annan examinator eller kollega om det är en svårbedömd uppsats, men det är på examinatorns egna initiativ.


Fråga: Jag har en lärare som är allmänt känd för att tappa tråden under sina föreläsningar. Hon kommer ofta in på personliga anekdoter apropå någon lös koppling till föreläsningen. Ibland har hon fastnat på de personliga berättelserna i uppåt en halvtimme. Det är förvisso trevligt att lyssna på, men när man har en föreläsning på två timmar och en dryg fjärdedel går åt till att lyssna på något som helt saknar relevans för ens utbildning känns det mindre kul. Jag känner mig inte bekväm med att ta upp det själv med föreläsaren, men vi är flera som reagerat på det här återkommande fenomenet. Vem kan vi prata med? Vi är i övrigt väldigt nöjda med föreläsaren, men just det här har blivit ett problem.

Svar: Vi förstår att man kan känna sig obekväm med att ta upp problem som det här med föreläsaren ifråga. Beroende på hur man upplever föreläsaren kan det dock vara värt att fundera på om man ändå ska gå till den först. Håll diskussionen saklig och fokusera på att anledningen till ert samtal är att ni är måna om att lära er så mycket ni kan under föreläsningarna. Det finns en chans att personen uppskattar att ni (du) pratar med den om detta. Eftersom ni är flera stycken som upplever det här problemet kanske du kan ta med dig en annan kursare och träffa föreläsaren tillsammans. För att inte sätta föreläsaren i en jobbig situation bör ni eventuellt inte vara fler än så under mötet. Håll diskussionen saklig och fokusera på att anledningen till ert samtal är att ni är måna om att lära er så mycket ni kan under föreläsningarna.
Om det här inte känns som ett alternativ kan ni lyfta detta till den som är kurs- eller programansvarig. Då kan den personen prata med föreläsaren om problemet.

Behöver du hjälp?

Man kan vända sig till ombuden om man upplever problem under sin utbildning eller har frågor som rör ens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.

Har du stött på problem under din utbildning eller har frågor kring dina rättigheter och skyldigheter? Skicka ett mail till ombud@us.uu.se eller ring 018 - 480 31 10 alternativt 018 - 480 31 32.

 

Tidigare "Fråga ombuden":

Bebis på g – hur blir det med studierna?

Snålåkande kursare och obligatoriska moment

Kan utbränd få CSN och andra frågor

Huvudbry med handledaren

Läs mer

2023-11-06 09:50
"Chefredaktören har ordet" är tillbaka. Idag om goda nyheter i mörka tider.
2023-06-22 15:55
Jag förmodar mig inte vara den enda som får smått panik av tanken på den försvunna ubåten som flyter runt någonstans på…
2023-06-08 15:13
Jag lyssnade på Stil i P1:s senaste avsnitt under nationaldagsledigheten och slogs, inte för första gången, av…