Vad tjänar en doktorand?

Finns det någon lägstalön man har rätt till som doktorand? Och hur funkar det med kurser man har med sig från andra lärosäten – kan man tillgodoräkna sig dem vid sitt nuvarande...
Spalt
2020-06-03 10:19

Pauser under föreläsningar även på distans?

Är det okej att salstenta görs om till hemtenta? Och behöver lärare göra avbrott för pauser även när undervisningen sker på distans? Student- och doktorandombuden svarar.
Spalt
2020-05-04 11:35

Får jag disputera trots att forskarutbildningen tagit slut?

Vad gäller om man inte blir klar med sin avhandling inom ramarna för sin forskarutbildning? Vad ska man tänka på när man söker utbildning på avancerad nivå? Och hur ser...
Spalt
2020-03-31 12:54

Misstänkt för plagiat – vad händer nu?

Vad händer när man blivit misstänkt för plagiat? Och behöver man omregistrera sig på en kurs bara för att man har missat en tenta? Student- och doktorandombuden ger svar.
Spalt
2020-03-02 13:36

Föreläsaren tappar tråden

Vad gör man åt föreläsare som tappar tråden? Vad finns det för möjligheter för doktorander att påverka sin arbetsmiljö? Och kan man få ett utlåtande från en annan examinator om...
Spalt
2020-01-31 11:08

Bebis på g – hur blir det med studierna?

Om att bli förälder som student och institutionstjänstgöring vid sidan av sina forskarstudier handlar månadens Fråga ombuden.
Spalt
2019-12-17 11:30

Snålåkande kursare och obligatoriska moment

Problem med forskningsfinansiering, oengagerade kursare och tvingande närvaro – vad gäller egentligen? Student- och doktorandombuden svarar.
Spalt
2019-11-25 15:01

Kan utbränd få CSN och andra frågor

Hur länge får examinatorn dröja med att rätta en tenta? Kan man sjukskriva sig på deltid som student? Och ska det verkligen vara nödvändigt att ta ut en examen? Student- och...
Spalt
2019-10-28 15:25

Huvudbry med handledaren

Kan man skicka in en uppsats trots att handledaren fortsätter komma med kommentarer? Och får man som doktorand byta handledare om man är missnöjd med sin nuvarande?...
Spalt
2019-10-01 15:07

“Principiellt tveksamt från UKÄ”

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har tillsynsansvar för forskarutbildningen. Ämbetets beslut är vägledande för

Spalt
2014-11-27 11:24

Optimism trots golgatavandring

Doktorandenkäter har praktiskt taget blivit en industri. Att en majoritet av doktoranderna är relativt nöjda med sin

Spalt
2014-11-07 14:09

Aningslöst av UKÄ

För några år sedan skrevs Högskoleförordningen om för att anpassas till den så kallade ”bolognaprocessen”

Spalt
2014-10-17 11:03