Snålåkande kursare och obligatoriska moment

Problem med forskningsfinansiering, oengagerade kursare och tvingande närvaro – vad gäller egentligen? Student- och doktorandombuden svarar.
Spalt
2019-11-25 15:01

Huvudbry med handledaren

Kan man skicka in en uppsats trots att handledaren fortsätter komma med kommentarer? Och får man som doktorand byta handledare om man är missnöjd med sin nuvarande?...
Spalt
2019-10-01 15:07

“Principiellt tveksamt från UKÄ”

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har tillsynsansvar för forskarutbildningen. Ämbetets beslut är vägledande för
Spalt
2014-11-27 11:24

Optimism trots golgatavandring

Doktorandenkäter har praktiskt taget blivit en industri. Att en majoritet av doktoranderna är relativt nöjda med sin
Spalt
2014-11-07 14:09

Aningslöst av UKÄ

För några år sedan skrevs Högskoleförordningen om för att anpassas till den så kallade ”bolognaprocessen”,
Spalt
2014-10-17 11:03

Ett lättstyrt universitet är inget universitet

En arbetsgrupp vid humanistiska och samhällsvetenskapliga området lade i somras fram en utredning om det akademiska
Spalt
2014-09-11 10:08

Forskare organiserar sig mot NPM

I fjol remissbehandlades ett förslag från utbildningsdepartementet som skulle göra universitet och högskolor till
Spalt
2014-05-27 09:19

Utan doktorander stannar experimenten

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ägnar sig numer åt effektivitetsanalyser, en rad fenomen analyseras, från
Spalt
2014-05-02 10:07

Lättare för utomeuropeiska studenter efter 1 juni

Tredjelandsdoktoranders uppehållstillstånd utreddes i Cirkulärmigrationsutredningen (SOU 2011:28), som presenterades i
Spalt
2014-04-04 15:24

Alla är inte lika inför lagen

Regelvidrigheter som doktorander råkar ut för hanteras på ytterst skiftande sätt, vilket knappast är förenligt med den
Spalt
2014-03-06 09:59

Pinsamt för UKÄ

I takt med New Public Managements inträde i universitetsvärlden har den akademiska friheten kommit alltmer i farozonen.
Spalt
2014-02-11 10:41

Mer forskning, men mindre frihet

Alla som följer svensk forskningspolitik såg med spänning fram mot att folkpartiet skulle befolka
Spalt
2014-01-21 09:11