Annons
Rapportförfattarna konstaterar att bra betyg är en bättre förutsättning än bra resultat på högskoleprovet för att genomföra en högre utbildning.
Foto: Sigrid Asker

Högskoleprovet är männens, betygen är kvinnornas


Kvinnor har högre gymnasiebetyg än män, medan män lyckas bättre på högskoleprovet. Bra betyg är dock en bättre förutsättning för att fullfölja högre studier.

Studenter med höga betyg från gymnasiet slutför i högre utsträckning sina högskoleutbildningar, visar en ny rapport författad av Arizo Karimi och Georg Graetz vid Uppsala universitet. Generellt är det kvinnor som lyckas bäst med att få bra betyg, medan män får bättre resultat på högskoleprovet.

– Skolbetygen tycks vara ett bättre mått på allmän studieförberedelse än högskoleprovet. Om vi tog bort högskoleprovet skulle vi sannolikt få ännu fler kvinnliga studenter, och studenterna skulle i genomsnitt ha högre motivation men lägre kognitiva förmågor, säger Arizo Karimi till Forskning.se.

Rapportförfattarna konstaterar att betyg och högskoleprov mäter olika förmågor. Männens högre resultat på högskoleprovet kan till ungefär 40 procent förklaras med högre kognitiva förmågor.

– I totalbefolkningen ser vi inga könsskillnader i kognitiva förmågor. Men de män som väljer att skriva provet är en selekterad grupp och har i genomsnitt mer av de förmågor som är viktiga för att skriva ett bra provresultat. Motivation, på det sätt vi mäter det, tycks inte spela roll för provresultatet, säger Arizo Karimi till Forskning.se.

En slutsats i rapporten är att skolbetyg är ett bättre mått än högskoleprovet för förutsättningar att genomföra en högre utbildning.


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…