Annons
Annons
Daniel Simmons på konstituerande fullmäktige 2016. Antalet kandiderande har minskat stadigt de senaste åren.
Foto: Lina Svensk

Bara tre partier i årets kårval


Nu står det klart vilka partier som kommer att ställa upp i valet till Uppsala studentkårs fullmäktige 2019. Det finns en oro över att antalet kandiderande minskar.

Allians för kåren (AFK), Uppsala universitets studenter (UUS) och S-studenter är de partier som blir valbara i årets kårval, bekräftar Uppsala studentkårs valutskott. Varken Vänsterns studentförbund (VSF) eller Fi-studenter ställer upp. Ergo har tidigare rapporterat att nya partiet Progressiva listan nekades registrering eftersom deras handlingar kompletterades för sent.

Daniel Simmons (UUS), som var ordförande i Uppsala studentkår under verksamhetsåret 2016/17, tycker att uppgiften är oroväckande eftersom risken ökar att fullmäktigesammanträdena inte blir beslutsmässiga.

– Kårens konstruktion förutsätter att det alltid finns en drös partier och kandidater som håller igång fum. Ingen har tänkt på vad som händer ifall partier droppar. Tänk om fum inte skulle vara beslutsmässigt på ett år? Det finns ingen möjlighet till nyval heller, säger han.

2014 rapporterade Ergo att kandidater till kårvalet nästan hade halverats sedan föregående verksamhetsår. Daniel Simmons påpekar att den trenden har fortsatt. 2015 var kandidaterna 95, 2018 var de 64.

– Fum har ju minskat från 41 till 33 platser, men det ser ut som att det var ”too little too late”. Om inte något sker snart kommer platserna att behöva minska ännu mer snart, säger Daniel Simmons.

Jonas Lundström (UUS) är ledamot i Uppsala studentkårs styrelse. Också han beklagar den negativa trenden.

– Nu gäller det att få folk att engagera sig, och veta hur de ska göra för att engagera sig. Vi kommer behöva tänka i nya banor, säger han.

Dels behöver kåren hitta ett system som fungerar med färre engagerade, dels ta vara på det engagemang som finns, enligt Jonas Lundström.

– Trösklarna måste bli lägre.

Progressiva listan, som inte fick registrera sig inför kårvalet eftersom deras komplettering inkom för sent, har uttryckt att trösklarna snarare tycks ha blivit högre.

– Det verkar ha rört sig om en missuppfattning, vilket är synd för engagemangets skull. Kanske behöver stadgarna bli tydligare, säger Jonas Lundström.

Hans egen väg till kårarbetet gick via Socionomus, föreningen för socionomstudenter, och samhällsvetenskapliga sektionen (SAMSEK). Trots att sektionerna är en del av Uppsala studentkår var det många där som inte visste någonting om kårens övriga arbete.

– Jag blev nyfiken på vad som hände i kåren, och på det sättet blev jag indragen, säger Jonas Lundström.

Han tror att just föreningarna och sektionerna är viktig källor för engagemang även i Uppsala studentkår. Hittills har man inte varit så bra på att ta vara på det intresse som finns där.

– Vi jobbar på att synas i sektionerna. Det går till vissa delar bra, till andra delar är det svårt. Men jag tror det är rätt väg, för det finns mycket engagemang i föreningarna, säger Jonas Lundström.

Kårvalet äger rum 7- 21 april och alla som är medlemmar i Uppsala studentkår får rösta.


Annons

Annons

Läs mer

2020-02-20 10:57
Två läkarstudenter misstänks ha fuskat genom att skriva upp varandras namn vid obligatoriska moment där bara en av dem…
2020-02-20 10:24
Vem vill du se som Uppsala universitets nya rektor? Fram till måndag 24 februari kan studenter och anställda nominera…
2020-02-19 11:55
”Ifrågasatt kvalitet” – så lyder betyget för de ämnen som granskats i UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningarna vid…