SFS vill se tydligare regler kring kårstatusprocessen

Regelverket för hur man ansöker om kårstatus är i flera avseenden oklart menar Sveriges förenade studentkårer, som i en rapport efterfrågar förtydliganden från regeringen.
Nyheter
2020-02-17 12:11

Vill skapa debatt om mansdominans

72 procent av professorerna vid landets universitet är män, visar en rapport som nyligen släpptes av stiftelsen Allbright.
– Män tar yngre män under sina vingar och då är...
Nyheter
2019-05-13 11:57

Plagierade sig själv

En uppsats i statskunskap uppvisade stora likheter med en rapport som författaren tidigare publicerat för en

Nyheter i korthet
2019-02-26 14:10

Fler hindras av stress

Var tredje upplever stress och psykisk ohälsa som hinder i utbildningen. Det visar Uppsala studentkårs arbetsmiljöundersökning, där över 800 studenter fått tycka till om psykiska...
Nyheter
2014-04-03 13:36