Quiet-quitting: Resonligt arbetaruppror eller lättja?

Den senaste månaden har en debatt om ungas arbetsmoral tagit sig ut från internet till kultursidor världen över. I The New Yorkers årsresumé skrev Cal Newport om fenomenet som...
Krönika
2023-02-08 15:58

Svenska studenter sämst i norden på att följa pandemirestriktionerna

Uppsala universitet uppmärksammar en ny studie som tittar närmare på hur studenter i de nordiska länderna och
Nyheter i korthet
2022-09-28 12:02

Akademiska sjukhuset söker studenter som vill jobba

Sjukvården är väldigt hårt belastad till följd av det stora antalet covidpatienter. Akademiska sjukhuset söker nu studenter som kan jobba.
– Vi är framförallt i behov av...
Nyheter
2021-04-13 11:15

Stort klusterutbrott efter fester i Flogsta

Ett fyrtiotal studenter har konstaterats smittade med covid de senaste dagarna. En stor del av fallen kan kopplas till korridorsfester i Flogsta och misstänks röra den...
Nyheter
2021-03-15 11:59

Covidfallen bland studenter har ökat

Två smittkluster på läkarprogrammet och enskilda covidfall på andra kurser. Nu tre veckor in på terminen konstateras att coronasmittade i åldersgruppen 20-30 år ökar.
– Det...
Nyheter
2020-09-15 13:48

Dags att ta studenternas psykiska hälsa på allvar

Studenter mår psykiskt sämre än andra grupper i samhället och allt fler studenter och doktorander drabbas av psykisk ohälsa. Ska Sverige fortsättningsvis vara en kunskapsnation...
Debatt
2019-10-28 11:04

Vem ansvarar för de sjuka studenterna?

Lärosätenas nuvarande förebyggande arbete är inte effektivt för att motverka studenters psykiska ohälsa. Saco studentråd och Liberala studenter vill vi se konkreta handlingar och...
Debatt
2019-09-30 14:33

Studenter blir bedragna

Studenter som söker bostad i andra hand utsätts för allt fler bedrägerier. Ett typiskt fall går ut på att den

Nyheter i korthet
2019-05-22 10:19

Minister pressades om studenternas stress

Psykisk ohälsa stod på schemat när Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning besökte Uppsala universitet. Studentrepresentanterna på plats passade även på att...
Nyheter
2019-05-15 16:55

Ut med SD, in med Fi – om studenterna fick bestämma

Varken Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna eller Liberalerna skulle sitta i riksdagen om bara studenter fick rösta. Det visar en ny undersökning från Studentkortet.
Nyheter
2017-11-02 15:20

En majoritet har riskabla alkoholvanor

Hela 74 procent av studenter som festar dricker så mycket att de riskerar fysiska, psykiska och sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ.
Nyheter
2017-05-29 14:06

Kvinnor dominerar lärosäten – men bara på grundnivå

Under läsåret 2015/16 minskade antalet studenter vid universitet och högskolor till 402 800, visar statistik från

Nyheter i korthet
2017-04-19 15:45