Annons
Annons
Bild Lucas Ljungberg och Sofia Granholm
Fusk på högskoleprovet får inte löna sig, skriver Lucas Ljungberg och Sofia Granberg från Moderata studenter,
Foto: Pressbilder

Det finns inga goda skäl att försvara fusk


”Det är nästan som om debattören vill uppmuntra till fusk, eftersom han inte vill se några som helst faktiska konsekvenser av det.”, skriver Lucas Ljungberg och Sofia Granberg från Moderata studenter i en slutreplik till Leo Pierini.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.


I en replik till vår debattartikel skriver Leo Pierini att studenter som har fuskat sig in genom högskoleprovet ska både få behålla sin studieplats och högskolepoäng. Det är nästan som om debattören vill uppmuntra till fusk, eftersom han inte vill se några som helst faktiska konsekvenser av det.
Vi delar givetvis uppfattningen om att frånta högskolepoäng kan uppfattas som hårt och framförallt oproportionerligt. Å andra sidan måste budskapet till den som överväger att fuska vara tydligt: det lönar sig inte. Att enbart avlägsna en person från sin studieplats är alldeles otillräckligt. Det krävs mer, eftersom den som har fuskat kan fuska igen och då fortsätta sina studier som om ingenting hade hänt.

Debattören invänder mot detta med hänvisning till att det skulle vara alldeles för kostsamt att avlägsna en person som har studerat flera år och tycker därför att den borde få fortsätta som inget hade hänt. En lösning hade varit att kräva ersättning för den utbildning som har gått förlorad, men det är tydligen viktigare att försvara fusket i sig än att hitta konstruktiva lösningar för att motverka det. En person som har valt att fuska en gång har dessutom stor sannolikhet att göra det igen; eller begå andra typer av liknande övertramp.
 

"Det handlar alltså inte om något vanligt fusk där en fusklapp tas med, utan faktiskt samröre med organiserad brottslighet."


Annons

Annons


En person har fuskat på högskoleprovet har medvetet tagit en studieplats från någon annan och betalat tiotusentals kronor direkt till den organiserade brottsligheten. Det handlar alltså inte om något vanligt fusk där en fusklapp tas med, utan faktiskt samröre med organiserad brottslighet. Det är kriminella ligor som anordnar fusket, som ofta ägnar sig åt andra typer av kriminell verksamhet. Varför en person som har bidragit till att finansiera kriminalitet ska slippa konsekvenser av sitt medvetna agerande förklaras inte.

Givetvis finns det säkert andra lösningar på hur fusket ska motarbetats, men det vi lyfter fram är vikten av att göra det tydligt att fusk inte får löna sig. Att låta personen som har fuskat inte bara få behålla sin högskolepoäng utan också få fortsätta vore direkt skadligt för högre utbildning. Debattörens förslag skulle i realiteten innebära att även den som fuskar på ett prov under studierna ska få behålla sitt betyg och fortsätta som ingenting hade hänt, vilket är en märklig syn på högre utbildning och framförallt vad fusk faktiskt är. Signalen måste vara glasklar: fusk får aldrig löna sig.

Lucas Ljungberg, riksordförande Moderata studenter
Sofia Granberg, ordförande Moderata studenter Uppsala

Läs mer

2021-09-20 10:15
"De förslag som nu läggs fram av Moderata studenter är ingenting annat än en fortsättning på de senaste 30 årens…
2021-08-24 16:36
"Jag tycker det är rimlig att fråga sig om SFS är infiltrerat av bygglobbyn", skriver före detta kåraktiva Gustav…
2021-08-23 14:39
Lätta på tillgänglighteskravet, ta bort det kommunala planmonopolet och kasta ut de som inte studerar – det är några av…