Foto: Lina Svensk/privatLudvig Lundgren, Therese Schagerholm Dahl och Roosa Porthén från AFK vill knäcka den psykiska ohälsan bland studenter.

Vi går till val på att knäcka den psykiska ohälsan

Den negativa trenden gällande psykisk ohälsa bland studenter är oroande, och måste få ett stopp, skriver företrädare från kårpartiet Allians för Kåren, som efter kårvalet vill knäcka den psykiska ohälsan.

Alla har vi känt av den enorma påfrestning det kan innebära att vara student i Uppsala. En undersökning från Uppsala studentkår visar att 50 procent av alla studenter upplever stress, 42 procent lider av oro och ängslan och 30 procent av ångest – varje vecka. Denna situation är inte värdig ett universitet i världsklass. Uppsala universitet och dess studentkårer måste ta krafttag mot denna situation. Som det enda kårpartiet (vilket förhoppningsvis ändras nu när vi tar initiativ till diskussionen) går AFK till val på att knäcka den psykiska ohälsan. Detta måste göras med beslutamhet, och om du lägger din röst i kårvalet på oss kommer vi kämpa för följande förslag:

1. Att Studenthälsan ska ges i uppdrag att kartlägga nyantagna studenters psykiska hälsa och mående. Som det ser ut idag arbetar inte studenthälsan i Sverige på det sättet. På bland annat Cambridge University i England har lärosätet bett studenterna att i början av sin studietid besvara en enkät om sin psykiska hälsa. Vi i AFK är övertygade om att en kartläggning av detta slag är rätt väg att gå för att vi gemensamt ska kunna identifiera läget och främja god psykisk hälsa.

2. Att Studenthälsan och fakulteterna kontinuerligt ska följa upp studenternas psykiska hälsa under studietiden. Vi är glada över att studenthälsan gör ett mycket bra arbete för att vara tillgängliga studenter som behöver stöd i sin vardag. För att förbättra studenthälsans kunskap om var den psykiska ohälsan kommer ifrån anser vi att uppföljningen av studenters mående måste bli bättre. AFK vill att Uppsala studentkår ska uppmana fakulteterna att vid sina kursutvärderingar ställa tydliga frågor som berör stress, press, diskriminering och hälsa, och sedan rapportera resultat som kan vara av intresse till studenthälsan.

3. Att informationen om vart hjälp finns att få förbättras. Vi som skriver denna artikel har själva haft svårt att hitta vart vi kan vända oss för att få hjälp. Vi är förmodligen inte ensamma. Med anledning av detta tänker AFK verka för att både studentkåren och universitetet blir bättre på att med jämna mellanrum försäkra att studenter har vetskap om vart de kan vända sig om de behöver någon att prata med. Bra information är a och o för att de som behöver ska kunna och våga leta sig fram till Studenthälsan.

4. Att Studenthälsan ges ett större ansvar att fånga upp studenter med psykisk ohälsa och remittera dem vidare till rätt vårdinstans. Genom ett aktivt arbete i universitetets styrelse vill vi se över riktlinjerna för universitetets och Studenthälsans arbete mot psykisk ohälsa. Idag upplever många studenter en osäkerhet om vart de ska vända sig för frågor, vård och behandling. Därför måste Studenthälsans ansvar inom detta område tydliggöras.

5. Att Uppsala studentkår ställer Region Uppsala till svars för hanteringen av barn- och ungdomspsykiatrin. Uppsala är en av de städer där det bor flest barn och ungdomar. Det är också den stad där det tar allra längst tid att få tillgång till vård på BUP. Även om denna instans vänder sig till ungdomar som oftast inte har åldern inne för att studera på universitetet har frågan betydelse för oss Uppsalastudenter. Det handlar om att Uppsala ska vara en trygg stad för alla, där politikerna prioriterar ungas psykiska hälsa. Om den psykiska hälsan kommer upp på agendan inom ett område, ökar chanserna att den prioriteras på fler områden, däribland universitetet. Dessutom är många av de som behöver vård för psykisk ohälsa framtida studenter vid Uppsala universitet.

Genomförandet av detta arbete måste göras i samförstånd med samtliga studentkårer, studenthälsan och universitetet. Vi välkomnar fler förslag på området och ser fram emot att göra skillnad för oss studenter.
Allians för kåren vill se ett slut på den psykiska ohälsan. Därför går vi till val på att knäcka den!

Ludvig Lundgren

Ordförande, AFK

Therese Schagerholm Dahl

Vice ordförande, AFK

Roosa Porthén

Kandidat till kårfullmäktige, AFK