Foto: InternetTapeter anses ha en livslängd på tolv år. Flyttar du ut efter 12 år i detta rum ska du alltså inte behöva betala. Även om du bor kortare tid ska du inte krävas på hela summan för omtapetsering.

Hyresvärden anmärkte på fettfläckar

Fråga: Vad kan en hyresvärd egentligen kräva av mig efter att jag flyttat ut?

Juristresursen

är en ideell förening som ger gratis juridisk rådgivning.
Föreningen startades 2013 av två juriststudenter vid Uppsala universitet. I dagsläget arbetar runt 100 juridikstudenter i Uppsala, Lund och Göteborg inom föreningen på sidan av sina studier.

Har du en fråga du vill ställa till Juristresursen? Hör av dig till
webbred@ergo.us.uu.se.

Läs mer:

Hjälp jag glömde köpa biljett! – vad gäller egentligen om du plankar, kan du åka fast?

Om andrahandsuthyrning och ocker – Vad är viktigt att tänka på om jag vill hyra ut i andra hand?

För att inte riskera krav från hyresvärden efter att du har flyttat från din lägenhet är det viktigt att ha koll på vilket skick du som hyresgäst är skyldig att lämna lägenheten i.
Av 12 kap 24 § Jordabalken framgår att hyresgästen har en vårdplikt under hyrestiden. Vårdplikten innebär i princip att hyresgästen ska ta hand om lägenheten och hålla den ren. Hyresgästen är därmed skyldig att ersätta skada som uppkommit genom dennes vållande eller vårdslöshet. Detta gäller även när skadan orsakats av någon annan i hushållet eller av gäster.
Det är däremot viktigt att skilja mellan sådan skada som uppkommit genom vållande och vårdslöshet, och sådant normalt slitage som uppkommer genom vanligt användande av lägenheten. Det senare får hyresvärden acceptera. Normalt slitage av lägenheten är hyresgästen alltså inte skyldig att ersätta hyresvärden för. Enligt 12 kap 1 § 5 st. Jordabalken är lagen tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att i det fall ett hyresavtal innehåller bestämmelser eller villkor som är sämre för hyresgästen än vad som gäller enligt lagen är dessa inte gällande mot hyresgästen. Hyresvärden kan alltså inte utöka hyresgästens vårdplikt till att omfatta även normalt slitage genom avtal.

Att dra gränsen mellan vad som utgör skada och normalt slitage kan dock vara svårt. Exempel på vad som tidigare ansetts vara normalt slitage är hål i väggar efter tavlor och hyllor, repor i golvet efter möbler och fettfläckar på väggar. Vad som är att bedöma som normalt kan dock variera och beror alltid på omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan exempelvis tänkas att fettfläckar accepteras i större utsträckning i ett kök än i ett vardagsrum. Viktigt att observera är att hyresvärden har en underhållningsplikt av lägenheten enligt 12 kap 15 § Jordabalken. I underhållningsplikten ingår bland annat att tapetsera om. Skulle exempelvis fettfläckar anses ha orsakats av hyresgästens vållande eller vårdslöshet så är denne endast ersättningsskyldig för den delen av kostnaden som inte ingår i hyresvärdens underhållningsplikt. Tapeter brukar sägas ha en livslängd på cirka tolv år. Om lägenheten måste tapetseras om på grund av skada när endast fem år har gått ska hyresgästen därmed endast behöva betala för sju tolftedelar av omtapetseringen.

Om en hyresvärd anser sig ha rätt till ersättning för en skada men en hyresgäst inte betalar kan hyresvärden väcka talan vid domstol. Domstolen kommer då att avgöra om hyresgästen är skyldig att ersätta hyresvärden eller inte. Domstolen gör då en bedömning om skadan kan anses vara normalt slitage eller om det är en skada som uppkommit genom hyresgästens vållande eller vårdslöshet. Vidare ligger det i princip på hyresvärden att bevisa att hyresgästen har orsakat skadan. Detta gäller så länge inte omständigheterna talar för att hyresgästen sannolikt orsakat skadan. I sådana fall har det ansetts vara upp till hyresgästen att bevisa motsatsen.