Wikimedia commons/ National Aeronautics and Space AdministrationI Kenya kan över 8000 universitetslärare förlora sina jobb.

Universitetslärarjobb hotas i Kenya

Över 8000 universitetslärare utan doktorsexamen riskerar förlora sina jobb på kenyanska universitet, skriver University World News. 2014 beslutade regeringen att doktorsexamen skulle vara ett krav för att undervisa på universitet. Lagen ska träda i kraft 2018.

Syftet sägs vara att höja kvaliteten på utbildningarna, men inom akademin är man kritisk.

– Doktorsexamen är ingen förutsättning för att vara verksam som lärare och forskare. Många utvecklade länder anställer lärare vid universitet som saknar doktorsexamen, varav många rankas högt i sina arbeten, säger professor Maurice Amubati vid Lukenya University till en lokaltidning.