389 nya student-bostäder vid Flogsta-masten nästa år

Nu står det klart: nästa år kommer 389 nya studentbostäder att byggas vid Flogstamasten, mittemot Rickomberga i västra Uppsala. Bakom planerna står den lokala entreprenören Majklockan Fastigheter AB, som efter flera års väntan äntligen får sätta igång sitt bygge. Man kan verkligen fundera över hur planprocessen går till. Alla har varit välvilligt inställda till projektet och ändå har det tagit så här lång tid, säger Majklockans vd Mats Andersson.

Ergo har tidigare vid flera tillfällen berättat om Majklockans planer och de förseningar som planprocessen har ställt i vägen i form av utdragna detaljplaneändringar, bullerprövningar och annat. Mats Andersson tog kontakt med Uppsala kommun redan hösten 2002 för att meddela sitt intresse för att bygga nya studentbostäder.
- De blev jätteglada och ropade hurra, hurra! och meddelade sedan att den här marken vid Enköpingsvägen fanns tillgänglig för ändamålet. Sedan har planprocessen pågått ända till maj 2005 och bygglovet har fått vänta till denna höst. Och det trots att alla på kommunen har varit välvilligt inställda och har gett ärendet en extra skyndsam behandling. Jag är förvånad över att det byggs någonting i det här landet överhuvudtaget, säger han.
Byggstarten kommer att äga rum tidigt nästa år och de första husen beräknas stå klara i vår. Sedan ska projektet fullbordas under hösten. Totalt ska det byggas sex femvåningshus som inrymmer 389 studentlägenheter, av vilka 75 stycken kommer att vara tvårummare och resten ettor.
Samtliga är hyresrätter och Mats Anderssons ambition är att dessa ska förmedlas av Uppsala studentkår.
Faller allt väl ut finns preliminära planer på att inleda en andra byggetapp, men Mats Andersson säger att alla sådana planer får vänta tills den första etappen är ordentligt i hamn.

Ytterligare ett steg på vägen
Vid samma möte som kommunens byggnadsnämnd gav Majklockan bygglov gav man även klartecken för planutställning i ett ännu mer utdraget projekt, de 750 planerade studentbostäderna vid Ekonomikum som Ergo har berättat om flera gånger tidigare.
Kommunen går alltså vidare med planerna trots protester från boende i närområdet, främst i form av föreningen Luthagens vänner, som bl a har samlat in närmare 1 000 namnunderskrifter till en protestlista.
- Visst är det en viktig förändring i stadsbilden, men det är en avvägning som vi måste göra, säger Monica Östman (s), ordförande i byggnadsnämnden till UNT.