Foto: Jakob MeijerSTUDENTOMRÖSTNING. Oavsett vem som får majoritet kan det bli upp till universitetsstyrelsen att avgöra vilken av kårerna som ska representera teknatstudenterna.

Oense om valdeltagande

En omröstning där studenterna ska få säga sitt. Men UTN och Uppsala studentkår är inte överens om kravet för valdeltagande. I slutändan kan det därför bli två ansökningar om kårstatus för universitetsstyrelsen att ta ställning till.

Trots att studentomröstningen är igång har UTN och Uppsala studentkår inte kommit överens om kraven för ett giltigt valresultat.
– Vi är överens om att vi tycker olika, men vi kommer inte ha samma gräns för valdeltagande, säger UTN:s ordförande Liselott Karlsson.

UTN föreslår att resultatet kan godkännas förutsatt valdeltagandet ligger på minst 10 procent. Uppsala studentkår menar å andra sidan att deltagandet bör ligga på minst 50 procent.
Liselotte Karlsson tror inte att det är realistiskt att få varannan student till att rösta.
 Hon menar att det är svårt att nå ut med information till dem som läser fristående kurser och på distans. Hon jämför även med det låga valdeltagandet i det senaste kårvalet.

– Det är svårt att kunna hoppas på 50 procent när de praktiska omständigheterna kring det här valet kan jämföras med kårvalet då knappt 10 procent deltog, säger Liselott Karlsson.

Förstår ni om det finns dem som tycker det är märkligt att ni inte har lyckats komma överens?
– Absolut. Vi tycker själva det är märkligt av Uppsala studentkår att presentera ett nytt förslag bara en vecka innan omröstningen.   

Klara Ellström, ordförande i Uppsala studentkår, menar att man aldrig spikat det förslag som tidigare lagts fram.

– Vi tycker det är bättre att göra rätt, än att låta bli bara för att det är sent ute. Vi har pratat med både kåraktiva och 
sakkunniga, och kommit fram till att vi ligger långt från en gräns som kan anses rimlig.

Uppsala studentkår har bland annat rådfrågat statsvetare vid universitetet. 


– Dels har vi hört att valdeltagandet brukar vara större när det gäller utbrytningar, dels att resultatet blir mer tillförlitligt med 
en gräns på 50 procent, eftersom minst hälften av de berörda då har deltagit i diskussionen, säger hon.

UTN och Uppsala studentkår har alltså olika syn på vad som krävs för att omröstningen ska vara giltig. Vad blir då konsekvenserna?

Enligt båda sidor är det inte omöjligt att konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, får två ansökningar om kårstatus att ta ställning till.

Säg att UTN skulle få en majoritet av rösterna, men valdeltagandet ligger på 20 procent. Kan det då bli tal om två ansökningar, en från UTN och en från US?

– Ja, säger Klara Ellström.

Och då är det i slutändan upp till konsistoriet att avgöra vilken kår som ska representera teknatstudenterna?
– Ja.