Foto: Per EnströmKRAMKALAS. Representanter för UTN, Johan Wikander och Martin Västermark firar på Uthgård. Valvakan höll på från sju på kvällen till tre på morgonen.

Jubel hos UTN

Studenterna har sagt sitt. Var tredje röstberättigad teknatstudent tog ställning för UTN i studentomröstningen. Nu hoppas UTN bli ensam om att ansöka om kårstatus.

RÖSTRESULTAT

Med reservation för att resultatet kan justeras.

UTN: 2 315 röster (78 procent)
US: 357 (12 procent)
Blankt: 295 (10 procent)

Antal röstande: 2 967 (40 procent)
Antal röstberättigade: 7 365

Relaterade artiklar

Oklart. Uppsala studentkår och UTN är inte överens om kravet på valdeltagande.

Kvart över tolv, natten till måndag, kom så äntligen det telefonsamtal som UTN:s ordförande Liselott Karlsson väntat på i snart en vecka:
UTN vinner studentomröstningen.

Av de 2 967 som röstat valde 78 procent att lägga sin röst på UTN, jämfört med 12 procent för US.
När Liselott Karlsson presenterade resultatet för de närmare 50 studenter, som samlats för valvaka på Uthgård vid Polacksbacken, utbröt vilt jubel.
– Alla var otroligt glada. Folk var lättade att det äntligen är färdigt. Många har jobbat väldigt hårt för det här, säger Liselott Karlsson.

Hur ser du på resultatet?
– Först och främst är jag jätteglad över att så många har röstat och engagerat sig i frågan. Det är ett tydligt resultat och en bekräftelse på att vi har lyckats nå ut med tillräcklig information för att studenterna ska uppleva att de kan ta ställning i frågan.

Liselott Karlsson är positivt överraskad vad gäller valdeltagandet, som i slutändan landade på 40 procent. Det vill säga 30 procentenheter över UTN:s gräns för giltigt valdeltagande, men 10 procentenheter från Uppsala studentkårs förslag.
– Valdeltagandet slog alla förväntningar. Vi trodde och hoppades på en majoritet. Men man har inte heller vågat ha för höga förväntningar.

Varför vinner ni?
– Jag tror det handlar om att UTN de tio senaste åren har byggt upp ett förtroende hos teknat-studenterna. Som student känner man till hur kåren fungerar och känner sig trygg med den. Du vet vad du röstar på.

Omröstningen visar på en majoritet för UTN, men sett till röstlängden rör det sig om en tredjedel av teknatstudenterna. Hur ser du på det?
– Hur man ska tolka vad de som inte har röstat tycker är jättesvårt. Samtidigt är det närmare 80 procent av dem som röstat som föredrar UTN framför Uppsala studentkår som sin representant mot universitetet, vilket jag tycker är ett tydligt resultat.

För UTN handlar det nu först om att smälta röstresultatet. Sedan börjar arbetet med att ansöka om kårstatus. Något de hoppas bli ensamma om.

– Vi kommer att skicka in en ansökan och hoppas få det till att bara UTN gör det. Vi tycker det är tydligt nu att studenterna har sagt sitt.

(UPPDATERAD 16.42) Uppsala studentkårs presidium vill till att börja med diskutera frågan med berörda parter, däribland UTN, Gotlands studentkår Rindi och Farmacevtiska studentkåren, innan de väljer att kommentera studentomröstningen.