Oenighet om studieavgifter

Sju av nio kårpartier vill ha avgiftsfria utbildningar för utomeuropeiska studenter. I veckan lyftes frågan på nytt när studentförbundet S-studenter intervjuade rektor Eva Åkesson.

Yasmin Hussein, S-studenter och vice ordförande i Uppsala studentkår.

Erik Wretling, Liberala studenter.

VILL LYFTA FRÅGAN

Se intervjun med Eva Åkesson här

Intervjun är ett sätt för S-studenter nationellt att lyfta frågan om studieavgifter inför Socialdemokraternas partikongress, 3-7 april.

I intervjun låter man Eva Åkesson ge sin syn på reformen från 2011 som innebär att studenter utanför EU måste betala en avgift för att studera i Sverige.

– Min åsikt är att när man införde reformen gjorde man det ganska förhastat. Man har inte tittat så noga runt omkring, vad får det för konsekvenser och hur måste vi arbeta i Sverige för att det ska fungera? Vi har en del städarbete att göra efter reformen, på alla nivåer och en del regeländringar som måste till för att det ska fungera i Sverige, säger hon i intervjun.

Konsekvensen är att Uppsala universitet liksom andra svenska lärosäten förlorat en stor andel internationella studenter, fortsätter Eva Åkesson som personligen ser en risk med att studieavgifter även kan börja gälla för svenska studenter.

Enligt Yasmin Hussein, S-studenter vid Uppsala universitet, är frågan om avgiftsfria utbildningar även en prioriterad fråga lokalt.
– En internationaliserad högskola höjer kvaliteten i utbildningen. Det handlar inte bara om demokrati och välfärdsaspekt utan även att svenska högskolor ska vara attraktiva internationellt. säger Yasmin Hussein.
Hur kan man jobba med frågan kårpolitiskt?
– Vi lobbar för att universitetet utvärderar effekterna av studieavgifterna. Vi har sett att administrationen av avgifterna kostar mer än anslagen man får.

Yasmin Hussein ser liksom Eva Åkesson risker med reformen.
– I andra länder där man gjort samma sak är ett nästa steg att ta avgifter även av de inhemska studenterna.

När Ergo inför kårvalsnumret (ges ut 4 april) frågar kårpartierna om de tycker att Uppsala studentkår ska driva frågan om avgiftsfri utbildning för utomeuropeiska studenter svarar sju av nio partier ja. Moderata studenter och Liberala studenter vill inte gå tillbaka till tidigare system.
– Mig veterligen är det här en politisk död fråga eftersom det finns en blocköverskridande konsensus i rådande ordning. Moderata studenter lägger därför hellre fokus på bättre kvalitet på utbildningarna än avgiftsfria studier för utomeuropeiska studenter, säger Edvin Alam, Moderata studenters sjättenamn.

Erik Wretling, andranamn för Liberala studenter, ser i dagsläget ingen risk med att reformen skulle innebära att man på sikt även inför studieavgifter för svenska studenter.
– Det finns ett stort parlamentariskt stöd för att man inte ska göra det. Man ska nog därför skilja på de här frågorna, säger Erik Wretling, som anser att lärosäten ska konkurrera med kvalitet.
– Studenter ska lockas hit för att utbildningarna håller hög kvalitet. Inte för att de är gratis.

Han tycker dock fortfarande det är viktigt att lärosätena har en hög grad av internationella studenter. Samtidigt visar statistik att antalet nya utländska studenter vid svenska lärosäten har minskat med närmare 80 procent.
– Vi är öppna för att utvärdera reformen om vi inte ser att kurvan vänder. Men just nu är det för tidigt att säga något.

Yasmin Hussein ställer sig frågande till att man med en sjunkande andel internationella studenter ska kunna konkurrera kvalitetsmässigt.
– Är det kvalitet när vi bara har studenter från Europa? Är det bra när vi förlorar forskningssamarbeten och flera masterprogram tvingas lägga ned? Jag tycker vi konkurrerar med kvalitet om vi har internationella studenter.