Foto: Ida NordenhemPRESSTRÄFF. "Jag är väldigt glad och otroligt stolt över att fortsatt leda Uppsala universitet", sa Eva Åkesson på torsdagens pressträff.

Fortsatt förtroende för rektor

Eva Åkesson blir kvar som rektor vid Uppsala universitet. Det meddelade konsistoriet på torsdagens presskonferens. Samtidigt står det klart att de tre vice rektorerna avgår.

Foto: Ida NordenhemPRESSTRÄFF. Eva Åkesson och Carola Lemne, ordförande för universitetets styrelse.

Foto: Ida NordenhemPRESSTRÄFF. "Det har varit många tankar och funderingar under den här processen", sa Eva Åkesson på frågan om hon var nära att avgå.

Efter de diskussioner som pågått sedan 20 februari meddelade i dag Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, att de har fortsatt förtroende för rektor Eva Åkesson, och att det inte finns några formella fel som motiverar hennes avgång. Skrivelsen som lämnats in om krav på rektor Eva Åkessons avgång kräver därför ingen åtgärd.
– Jag känner mig otroligt motiverad, med tanke på det stöd jag har fått i den här processen, säger Eva Åkesson om framtiden.

Beslutet fattades enhälligt – fem ledamöter lade ner sin röst. Uppsala studentkårs representanter Karin Nordlund och Edvin Alam röstade för Eva Åkesson. Under presskonferensen kom det även fram att styrelseordförande Carola Lemne är en av dem som ställt sig bakom rektor.

Fortfarande vill ingen gå närmare in på den kritik som framförts.

– Jag vill inte diskutera kritiken, det får de andra framföra, säger Eva Åkesson och syftar på som krävt hennes avgång.

Konsistoriet beklagar tillvägagångssättet för kritiken. Vice rektorerna har redan i september 2013 varit i kontakt med utbildningsdepartementet.

– Konsistoriets bedömning är att det har försvårat hanteringen av frågan. Det har rört upp känslor om i vilken ordning man gör saker och ting, säger Carola Lemne, som påpekar att vice rektorerna inte gjort något formellt fel genom att gå direkt till departementet.

Det står även klart att de tre vice rektorerna lämnat in sina avskedsansökaningar. Hur och när de ersätts är inte klart, men Eva Åkesson förklarar att man redan befinner sig i en rekryteringsprocess eftersom vice rektorerna är i slutet av sin mandatperiod.

På frågan om vad hon kunde ha gjort annorlunda svarar Eva Åkesson att hon som nytillträdd rektor och rekryterad utifrån borde ha efterfrågat mer stöd. Hon medger att det funnits "en del kulturkrockar". 

Konsistoriet beslutar att rektor även ska arbeta fram förslag om hur förtroendeklyftan ska överbryggas.
– Jag kommer att jobba mycket tätare med mina vice rektorer och sätta större fokus på ledningsgruppen, säger Eva Åkesson.
– Jag kommer att ta råd hur jag ska kunna utveckla mitt ledarskap. Exakt hur det kommer att se ut får jag återkomma om.

Eva Åkesson beskriver den senaste tiden som mycket påfrestande, både för sig själv och sina närmsta medarbetare.
– Jag har haft många tankar och funderingar. Om det varit nära eller långtifrån att jag ska avgå är svårt att spekulera i. Men jag har tänkt många tankar, säger hon.


Uppsala studentkår välkomnar beskedet om att Eva Åkesson blir kvar.
– Vi är glada för att konsistoriet har fortsatt förtroende för Uppsala universitets rektor. Samtidigt vill vi understryka att situationen är fortsatt allvarlig. Nu återstår ett viktigt arbete för att återbygga förtroende och tillit inom organisationen, säger Fredrik Pettersson, ordförande för Uppsala studentkår i ett pressmeddelande.

Kårerna i Uppsala och andra studentorganisationer uttryckte tidigt sitt stöd för Eva Åkesson. Är det här en seger för studenterna?
– Universitetet genomgår fortfarande en stor prövning. Så jag skulle inte säga att det är en seger för någon, säger Fredrik Pettersson till Ergo.

På presskonferensen när Eva Åkesson får frågan om krisen kan föra något gott med sig, svarar hon att det absolut kan föra något gott med sig, bland annat sett till diskussionen om ledarskap och studentinflytande.

Hon får även frågan om krisen skadat förtroendet för Uppsala universitet?

– Nej, avslutar Eva Åkesson bestämt, torsdagens presskonferens.