Foto: Tage Olsin/Wikimedia commonsJuristprogrammet är den populäraste utbildningen vid Uppsala universitet inför våren, följd av läkarprogrammet och psykologprogrammet.

Juridik i Uppsala – en drömutbildning?

Uppsala universitet toppar listan över mest sökta lärosäten inför vårterminen, och allra populärast är juristprogrammet. Men i landet i stort har söktrycket minskat.

 I måndags stängde Antagning.se anmälan till vårens kurser och program. 219 807 högskoleansökningar hade kommit in. Det innebär en minskning med 3 procent sedan förra vårterminen.

– Det är väntat. Ungdomskullarna har minskat och den goda konjunkturen får många att välja jobb framför studier, säger Susanne Wadsborn  Taube, avdelningschef på Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande.

Minskningen gäller även Uppsala universitet, dock med mindre än riksgenomsnittet. Populäraste utbildningen är juristprogrammet, följd av läkarprogrammet och psykologprogrammet.