Foto: Olov-Anders SikkuKonsistorieordförande Carola Lemne är nöjd med dagens mötesdiskussion: "Det var väldigt spänstigt och högt i tak."

Fortsatt studentinflytande i rektorsval

Efter en “spänstig debatt med högt i tak” har konsistoriet kommit fram till ett förslag kring hur formerna för rektorsvalsprocessen ska se ut. Förslaget ska klubbas igenom i morgon, torsdag och kommer sedan gå ut på remiss.

Vad händer nu?

Under onsdagens konsistoriemöte beslutades att formerna för rektorsvalet ska skickas ut på intern remiss med utgångspunkt från universitetsdirektör Katarina Bjelkes förslag. Detta kommer att ske måndagen den 31 oktober, efter revideringar. Förslaget kommer att klubbas igenom torsdag 27 oktober och kommer därefter finnas tillgängligt på Uppsala universitets.

Det tycks inte bli någon “strypning” av studenternas och de universitetsanställdas inflytande över rektorsvalet som många befarat. Hur valprocessen ska se ut vid rektorsvalet nästa år är ännu inte hugget i sten, men under dagens konsistoriemöte beslutades att det reviderade förslag som tagits fram av universitetsdirektören ska justeras och förtydligas under morgondagen för att sedan skickas ut på internremiss.

– Förslaget som jag lade fram och det reviderade förslaget som togs fram av universitetsdirektören har aldrig ställts mot varandra. Vi har haft en kontinuerlig dialog med utgångspunkt i de förslag som lagts fram, säger Carola Lemne till Ergo.

Hon menar att konsistoriet är nöjda med de diskussioner som förts under dagens möte:

– Det var väldigt spänstig och högt i tak, vilket har varit viktigt för att vi ska kunna fatta ett så legitimt beslut som möjligt.

Hon understryker att det självklart är viktigt att studenter och lärare får behålla sitt inflytande i rektorsvalsprocessen, samtidigt som konsistoriet ska ha mycket att säga till om i frågan.

Caisa Lycken, studentrepresentant i konsistoriet, tycker att det har varit en bra diskussion och säger att den främst har handlat om det förslag som tagits fram av Katarina Bjelke.

– Förslaget kommer nu att skrivas om utifrån de diskussioner vi har haft. Det kommer klubbas någon gång i morgon eftermiddag. Vi har alltså inte tagit något beslut än.

Hon vill inte kommentera vad som sades, eller hur det nya förslaget kommer att se ut, men berättar att hon är nöjd.

– Det kommer bli ett förslag som är välförankrat i konsistoriet. Det är det här vi vill skicka till universitetet för att få synpunkter på.

Kommer studenternas inflytande över rektorsprocessen strypas?

– ...Nej! Det vågar jag nog säga.

Daniel Simmons, som haft telefonkontakt med studentrepresentanterna i konsistoriet är nöjd.

– Vi är glada att konsistoriet hörsammade kritiken. Vi och de andra kårerna kommer att granska förslaget som kommit ut för att säkerställa att studenternas åsikter beaktas och att vårt inflytande säkras i den kommande processen. Fortsättning följer...