Foto: Staffan Larsson, mediphoto.comEfter skandalen kring Paolo Macchiarini tar lärosätena krafttag mot forskningsfusk.

Krafttag mot fusk efter Macchiarini

Anmälda fall av forskningsfusk ökade markant under 2016. Professor Margaretha Fahlgren presenterar i dag nya förslag på hantering av misstänkt fusk.

Förra året fick Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) in 17 anmälningar om misstänkt fusk inom forskning. Tidigare har siffran legat på 1- 3 anmälningar per år, vilket dock inte behöver betyda att fusket ökat. Macchiariniskandalen vid Karolinska institutet kan ha medfört att lärosäten blivit mer benägna att vända sig till en extern instans för yttrande, skriver SVT Nyheter Uppsala.

Margaretha Fahlgren, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet har på uppdrag av regeringen utrett hur och av vilken instans misstänkt forskningsfusk bör hanteras. I dag kommer hon att presentera förslag som kommit fram under utredningen. Bland annat kommer hon att ta upp om det bör vara möjligt för enskilda att anmäla misstänkt fusk till oberoende organ. I samband med Macchiariniskandalen blev det tydligt att interna larm riskerar tystas ned, skriver SVT Nyheter Uppsala.