Solceller istället för omvandling

Flogsta höghus ska bli självförsörjande på el. Det är bostadsföretaget Heimstadens målsättning, sedan de dementerat tidigare planer på att omvandla studentbostäder till vanliga hyresrätter.

Foto: Sigrid AskerHeimstaden vill göra studentbostäderna på Sernanders väg hållbara.

I september uppgav Heimstaden, som äger studentbostäderna på Sernanders väg, att man inte avser omvandla till hyresrätter för allmänheten, vilket var ett besked som lämnades i januari och väckte oro och många protester. Däremot kommer korridorsrummen att byggas om till små lägenheter.

– Vi planerar att inleda arbetet under hösten 2018, säger Heimstadens vd Patrik Hall, när Ergo ringer upp honom idag för att undersöka om det finns nya uppgifter.

I samband med ombyggnationen avser man genomföra ett energihushållningsprojekt. Tanken är att Flogsta höghus ska bli självförsörjande på el, genom solceller på tak och fasader. Patrik Hall betonar att det i en universitetsstad där många cyklar finns goda förutsättningar för att satsa på hållbarhet.

– Hållbarhet är något vi alla måste bidra till i dagens samhälle. Unga har i regel en hög energiförbrukning, så det är extra bra om studenter får en bild av hur viktigt det är och hur det kan uppnås. Vi hoppas även kunna erbjuda elcykelpool och kanske elbilspool i området, säger han.

Inga beslut är ännu fattade gällande energihushållningsprojektet, men Patrik Hall menar att det ska mycket till för att det inte ska genomföras.