Foto: Sandra GunnarssonAmanda Tedenljung, Fi Studenter.

Fi Studenter

Representeras av Amanda Tedenljung, 22-årig beteendevetarstudent. Har suttit i kårstyrelsen det senaste verksamhetsåret.

Åtta snabba

Samtliga kårpartier har fått ett antal kortfrågor att svara på. Här kommer Fi Studenters svar.

Vad är sämst med Uppsala universitet?

– Uppsala universitet är konservativt och gammalmodigt, vilket gör det svårt för personer som inte är från en vit övre medelklass att studera.

Vad bör US lägga krut på som man inte gör idag?

– Vi tycker att Uppsala Studentkår bör lägga tid på att driva studentpolitiska frågor såsom införande av studielön och reformering av CSN-lån.

Vilket parti kan ni tänka er att samstyra med?

– Vi samarbetar gärna med alla partier som delar vår människosyn samt synen på US framtida organisationsstruktur.

Vilken del av kårens verksamhet ska man skära i för att få rätsida på ekonomin?

– INGEN! Vi bör istället se över möjligheterna att arbeta närmare med nationerna och våra sektioner för att nå nya medlemmar.

Hur ska man göra kåren mer synlig?

– Kåren måste vara mer på campus, engagera kårföreningar och synas mer på nationerna.

Ska kårens medlemsavgift ligga kvar på 65 kronor per termin?

– Den bör ligga på 75kr per termin tillsvidare.

Hur ska US jobba för att minska psykisk ohälsa bland studenter?

– Förebyggande med frågor som CSN, bostäder och arbetsmiljö, samt arbeta med kommunen för att hitta lösningar för redan drabbade studenter.

Hur kan US bättre stötta studenter som har barn?

– US kan driva frågan mot kommunen att reservera fler förskoleplatser nära campus och ge förtur till studenter med barn i bostadskön.

Vad tycker ni fungerar bra i Uppsala studentkår?

– Att vi gör mycket studentpolitiskt arbete och att det påverkansarbete vi gör har goda resultat.

Kan du nämna något konkret resultat?

– Vi lyckats väldigt bra på punkten valår. Vi har samlat in åsikter från studenterna för att ta reda på vilka frågor de tycker att vi ska driva under året.

Vad fungerar mindre bra?

– Vi har lite problem med kommunikationen inom kåren, men jag ser också stora möjligheter att arbeta med att förbättra den.

Vilken fråga tycker ni är viktigast att driva?

– Att jämlikhetsperspektivet och det normkritiska perspektivet finns inom kåren.

Det organ som har i uppgift att hantera frågor rörande Ergo, Tidningsutskottet, har inte haft ett enda möte under verksamhetsåret – tar ni verkligen era åtaganden på allvar?

– Anledningen till varför tidningsutskottet inte har haft något sammanträde i år har förmodligen berott på problem med kommunikation och kanske lite brist på engagemang. Men frågan om Ergo har vi i styrelsen velat ta tillbaka och lägga under oss som arbetsområde. Det är tråkigt att frågan inte fått något utrymme, men vi tänker ändra på det innan året är klart.

Frågan om sektionernas inflytande har varit på tapeten en del, vad är ditt partis åsikt i frågan?

– Vi tycker att det är viktigt att behålla det partipolitiska inflytandet över kåren, i alla fall i dagsläget. Vi har svårt att se hur ett sektionsbaserat fullmäktige skulle fungera i praktiken.

Hur ska man få kåren på grön kvist?

– Genom att samarbete med andra kårer, eller hitta nya samarbetspartners för att medfinansiera vissa kostnader. Jag tror att Ergo skulle kunna medfinansieras av andra kårer, eller andra samarbetspartners.

Varför ska man rösta i kårvalet över huvud taget? Spelar det verkligen någon roll för de enskilda studenterna vem som sitter på makten?

– Uppsala studentkår är ett organ som kan driva frågor mot kommun, region och regering. Då är det viktigt för studenter att kunna uttrycka åsikter och påverka de som styr, med vilka frågor som ska drivas under året. Det tycker jag är otroligt viktigt. Det här är det bästa sättet för studenter att påverka sin situation.

Förra året fick UUS flest röster i kårvalet. Ändå valde ni att gå ihop med VSF och S-Studenter och rösta fram en helt röd-rosa styrelse. Är det rimligt att kåren är politisk – när UUS som flest studenter vill se styra, ändå inte får något inflytande?

– Man skulle kunna se det som att vår sida faktiskt har störst stöd hos väljarna. Våra väljare har många gemensamma intressen, vi har haft stort stöd och att det har varit rimligt att bilda majoritet.

Varför ska kåren vara politisk?

– En politisk kår öppnar upp för medlemmarna att engagera sig och faktiskt förstå bättre vad kåren gör. Jag är rädd för att de stora studentpolitiska frågorna skulle förloras om vi inte hade partipolitisk styrning. Sen tror jag också det finns en fara med personval. Det är lättare att relatera till organisationen om vi pratar om sakfrågor och inte om personer och popularitet.