Foto: Lina SvenskSofie Annerfalk, S-Studenter.

S-studenter

Representeras av Sofie Annerfalk, 25, pluggar ekonomisk historia A för tillfället. Har suttit i kårstyrelsen senaste verksamhetsåret.

Åtta snabba

Samtliga kårpartier har fått ett antal kortfrågor att svara på. Här kommer S-Studenters svar.

Vad är sämst med Uppsala universitet?

– Universitetet har en homogen studentgrupp, många av studenterna har liknande bakgrund och det speglar inte samhället i stort.

Vad bör US lägga krut på som man inte gör idag?

– Skapa förutsättningar för att kunna knyta studenterna närmare arbetsmarknaden. 

Vilket parti kan ni tänka er att samstyra med?

– Vi är beredda att samarbeta med alla som vill ha en stark studentröst och värnar om studenters intressen.

Vilken del av kårens verksamhet ska man skära i för att få rätsida på ekonomin?

– Vi behöver utvärdera vår verksamhet mer utförligt för att se vad eller vilken del som är viktigast.

Hur ska man göra kåren mer synlig?

– Genom att vara en aktiv röst i studentpolitiska frågor. Vi bör även använda oss mer av våra kårföreningar för att nå ut till studenter. 

Ska kårens medlemsavgift ligga kvar på 65 kronor per termin?

– Vi står bakom den preliminära höjning som röstades igenom på februari-FUM då den behövs för att göra vissa strategiska satsningar.

Hur ska US jobba för att minska psykisk ohälsa bland studenter?

– Ligga på UU för att öka tillgängligheten till Studenthälsan samt jobba proaktivt genom en ökad ekonomisk trygghet för studenter.

Hur kan US bättre stötta studenter som har barn?

– Ge studenter med barn förtur till barnomsorg nära campus. Förbättrade möjligheter till VAB och inga tentor på helg- eller kvällstid.

Vad tycker ni fungerar bra i US?

– Vi är bra på att skapa engagemang, framför allt när vi träffar medlemmar ute på campus. Vi är bra på att möta studenterna.

Och mindre bra?

– Att vi tappar medlemmar. Det är ju en nationell trend och vi kan inte identifiera någon tydlig orsak till varför det är så, men vi får försöka ändra strategin för hur vi lockar nya studenter.

Vilken är S-studenters viktigaste fråga?

– Breddad rekrytering och jämlikhet, alltså att högskola och universitet ska vara till för alla. En av S-studenters styrelsemedlemmar jobbar till exempel mycket med Esmeralda, vilket vi tycker fungerar väldigt bra.

Vad har ert parti bidragit med under verksamhetsåret?

– Vi har varit väldigt delaktiga i arbetet med den organisatoriska utvecklingen av kåren – det är svårt, för det är många olika viljor, men vi har lagt mycket tid på att utreda hur kåren ska bli mer tillgänglig för de som vill engagera sig. Vi har också tryckt på kommun och region mycket i bostadsfrågan och drivit frågan om studenters rätt till deltidssjukskrivning, vilket också kommer att bli möjligt i år.

TU som har haft i uppgift att hantera Ergo har inte haft ett enda möte det här verksamhetsåret – kan studenterna lita på att ni tar era åtaganden på allvar när det ibland blir årslånga luckor i arbetet med vissa frågor?

– Jag tycker att man kan lita på att vi sköter våra åtaganden och mer därtill. De flesta av oss sitter på ideella poster och vi vill skapa bättre klimat för såväl studenter som kårens arvoderade och anställda. I det här specifika fallet borde kanske styrelsen ha haft bättre koll på att det inte fungerade som det skulle. Vi får vara självkritiska och se över om vi ska behålla det här utskottet i den form det är idag eller om vi ska ändra det arbetet.

Vad är er åsikt i frågan om sektionernas eventuella inflytande?

– Det är en fråga som kommer att utredas i OK-gruppen så vi vill inte uttala oss i den frågan än.

Hur ska man förbättra kårens ekonomi?

– Jag tror det gäller att komma fram till hur vi ska kunna bli en mer modern organisation. Det är kanske inte lika attraktivt att engagera sig i de stora partifrågorna utan snarare sätta fokus på sakfrågor. Vi behöver också sänka tröskeln för att få fler att engagera sig i kåren.

Kåren är väldigt tydligt blockpolitiskt uppdelad – vore det inte rimligare om styrelsen var proportionerligt uppdelad efter hur stor andel röster repsektive parti får i kårvalet?

– Styrelsen röstades fram av fullmäktige så det är ju studenternas representanter som har utsett oss. Vi har dessutom öppnat upp arbetsgrupper för att representanter från samtliga fumpartier ska kunna engagera sig i specifika frågor.

Varför ska kåren över huvud taget vara partipolitisk?

– Det är viktigt för transparensen. Studenterna ska känna sig trygga i att de vet var personerna de röstar på står ideologiskt och åsiktsmässigt. Vi driver ingen socialdemokratisk agenda, men vi har samma värdegrund som dem och vi är inte rädda för att trycka på sossarna i Uppsala kommun i frågor som är viktiga för studenterna.